Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Zestawienie reguł uczenia się i nauczania

Na tym etapie możemy się już pokusić o sformułowanie prostych i nadrzędnych reguł uczenia się i nauczania. Będą one dla nas pomocnymi drogowskazami w toku zdobywania dalszej wiedzy o uczeniu się i nauczaniu. Zacznijmy od prostych reguł dotyczących ogólnych i specyficznych warunków uczenia się ze zrozumieniem:

– 1. Niezbędne są jasno sformułowane cele.

– 2. Konieczne jest skupienie uwagi na zadaniu.

– 3. Nieodzowne jest nabycie wstępnych wiadomości i umiejętności.

– 4. Uczący się musi otrzymywać informacje zwrotne o swoich osiągnięciach.

– 5. Poprawne odpowiedzi muszą być wzmacniane.

– 6. Niezbędne są odpowiednio zaplanowane i właściwie rozłożone w czasie ćwiczenia.

Te proste reguły można ująć łącznie, w postaci jednej reguły nadrzędnej : Stworzenie odpowiednich warunków uczenia się daje gwarancję uczenia się ze zrozumieniem. A oto trzy nadrzędne reguły uczenia się i nauczania:

– 1. W nauczaniu można stosować wiele metod.

– 2. Metody i warunki uczenia się są od siebie niezależne.

– 3. Ogólne i specyficzne warunki uczenia się są jednakowe przy wszystkich metodach nauczania.

I jeszcze jedna, nader ważna i tchnąca optymizmem reguła odnosząca się do nauki szkolnej: Przy wszystkkh typach uczenia się najistotniejszym warunkiem jest zawsze uczeń. Do nauki szkolnej pasuje też reguła nadrzędna o charakterze przestrogi, reguła ze wszystkich najważniejsza: Wiedza się kumuluje – niewiedza również.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.