Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Zarys historii psychologii rozwojowej w XX wieku – kontynuacja

Do zarysowujących się w pracach Bineta postępowych tendencji nawiązuje jego wybitny, niedawno zmarły uczeń, Henri Wallon (1879- 1962), twórca i wieloletni kierownik Laboratorium Psychobiologii Dziecka w Ecole Pratique des Hautes Etudes przy Sorbonie, profesor College de France, założyciel (1948 r.) czasopisma „Enfance”. Filozof, psycholog i lekarz z wykształcenia, głęboki i oryginalny myśliciel, badacz, pedagog i działacz społeczny, Wallon nie tylko przechodzi w swej wieloletniej i bogatej twórczości od węższych zagadnień medycznych do coraz szerszej problematyki psychologii rozwojowej, ale w chaosie różnych sprzecznych kierunków i szkół psychologicznych XX w. coraz bardziej zdecydowanie reprezentuje postępowe tradycje myśli materialistycznej. Był znanym marksistą, członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej, do ostatnich chwil życia zaangażowanym w żywotne sprawy nauki, kultury i polityki swego kraju. W psychologii dziecka H. Wallon zajmował się zarówno zagadnieniami teoretycznymi, jak i praktycznym wcielaniem psychologii w życie, w obu dziedzinach opierając się na pogłębionych badaniach empirycznych. Podejmował problemy genezy -psychiki ludzkiej, wiążąc rozwój fizjologiczny, zwłaszcza układu nerwowego, z oddziaływaniem środowiska społecznego. Szczególne znaczenie dla rozwoju osobowości przypisywał kształtowaniu prawidłowej motoryki i pierwszym reakcjom emocjonalnym w bardzo wczesnym dzieciństwie. Według teoretycznego systemu Wallona, wszystkie funkcje psychiczne stanowią nierozerwalną jedność, istnieją ścisłe związki między rozwojem ruchowym, uczuciowym, społecznym i intelektualnym. Mimo to można zauważyć, że w kolejnych stadiach rozwoju psychicznego pewne aspekty psychiki rozwijają się bardziej intensywnie. Stąd wprowadzone przez Wallona pojęcie „dominujących cech” rozwojowych. Analizując zaburzenia w rozwoju, pokazał, że na skutek zahamowania lub wypaczenia w kształtowaniu się owych dominujących cech w odpowiednim okresie, następują poważniejsze zaburzenia nie tylko tej sfery, ale całej osobowości. Znane są badania Wallona :nad kształtowaniem się charakteru u dzieci, a zwłaszcza badania nad rozwojem intelektualnym22.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.