Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Zagadnienie „wyboru zdolności” – dalszy opis

Ostatnie zagadnienie, które należy w związku z tym poruszyć, to problem uzdolnienia ogólnego i specjalnego. Powstaje pytanie, czy uzasadnione jest samo pojęcie „uzdolnienie ogólne”? Nie raz bowiem podkreślaliśmy, że z naszego punktu widzenia nie należy mówić o uzdolnieniu w ogóle, a jedynie o uzdolnieniu do określonej działalności.

Pojęcie to jest niewątpliwie nieuzasadnione, jeżeli przez uzdolnienie ogólne rozumie się uzdolnienie, rozpatrywane w izolacji od działalności. Klasycznym przykładem takiej nieprawidłowej, z naszego punktu widzenia, interpretacji pojęcia uzdolnienia ogólnego jest Sternowskie pojęcie Intelligenz, którą określa on jako „pojęcie na wskroś formalne” (Stern, 1921, s. 369), jako „wyposażenie .bez ukierunkowania”, jako „narzędzie mające wszechstronne zastosowanie, wykorzystane w dowolnym kierunku, nie ustanowione specjalnie” (Stern, 1923, s. 89). Ten sam sens, choć w złagodzonej formie, zawarty jest również w stwierdzeniu, które znajdujemy u S. Giellersztejna, a które spotkać można z nieznaczną zmianą u wielu autorów: „Jeżeli uzdolnienie przejawia się w większej zdolności »przystosowania się do określonego zawodu, to mówi się o uzdolnieniu zawodowym. Jeżeli natomiast przejawia się ono w zdolności szybkiej i prawidłowej orientacji w najróżniejszych sytuacjach życiowych, jeżeli zabezpiecza lepsze przystosowanie do wszelkich nowych warunków i warunkuje możność najlepszego spostrzegania i przyswojenia różnorodnej wiedzy, to mówi się o uzdolnieniu ogólnym” (Giellersztejn, 1926, s. 59). Nie ma człowieka, który byłby w stanie „przystosować się” z jednakowym skutkiem „do wszelkich nowych warunków”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.