Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

ZABURZENIA MÓZGOWE OSTRE I PRZEWLEKŁE

Wiele chorób psychicznych spowodowanych jest lub wiąże się z zaburzeniami w funkcjonowaniu tkanki mózgowej. Grupę tę można podzielić na dwie podgrupy: a) zaburzeń ostrych i b) zaburzeń przewlekłych.

Zaburzenia ostre (w których stan krytyczny występuje stosunkowo szybko) obejmują przypadki spowodowane: 1) infekcją w mózgu lub w innych narządach/ 2) lekami lub truciznami włącznie z alkoholem, 3) urazami głowy, 4) wadami serca i naczyń, 5) złą przemianą materii, nieprawidłowym rozwojem lub odżywianiem oraz 6) nowotworami (np. rakiem).

Przy stanach ostrych występują okresowe zaburzenia zachowania w zakresie orientacji w stosunku do siebie, otoczenia i innych ludzi. Mogą występować halucynacje i deluzje. Pacjent bywa ponury, agresywny, może wystąpić zakłócenie snu i apetytu. U ludzi starych, częstą chorobą o charakterze ostrym są stany deliryjne, wywołane infekcją lub zatruciem. Przyczyną delirium mogą być także zaburzenia w ukrwieniu mózgu, np. w przebiegu chorób serca lub płuc, oraz zator mózgowy.

Zaburzenia przewlekłe (względnie długotrwałe i mające charakter postępujący) obejmują: 1) zaburzenia mózgowe związane z miażdżycą tętnic mózgu lub innymi chorobami sercowo-naczyniowymi: 2) starcze zmiany mózgu: 3) zmiany przedstarcze i 4) padaczkę. Trwałe, często postępujące zmiany w mózgu powodowane są także przez inne choroby zakaźne (np. kiłę) i stany zatrucia związane z nadużywaniem alkoholu lub lekarstw. Urazy głowy mogą być przyczyną uszkodzenia mózgu, powodującego występowanie chorób psychicznych.

W chorobach przewlekłych uszkodzenia tkanki mózgowej są rozlane, a ich wpływ na zachowanie się człowieka ma charakter trwały, jeśli następuje choćby powolny rozwój choroby. Niektóre choroby mają charakter zmienny, a nie postępujący. Dają one skutki psychiczne w postaci stopniowo występujących luk pamięci, trudności uczenia sdę, myślenia i rozwiązywania problemów, a także stopniowej utraty normalnych nawyków zachowania się. Przewlekły zespół objawów mózgowych może wystąpić u dorosłego człowieka w każdym okresie życia, jednak najczęściej objawia się w późnym wieku dojrzałym lub starczym. Najczęstszymi przyczynami chorób u ludzi starszych są: miażdżyca naczyń mózgowych i inne choroby serco- wo-naczyniowe oraz starcze zmiany w mózgu. Do przyczyn rzadziej występujących należą kiła i długotrwałe nadużywanie alkoholu. U samotnych ludzi starszych złe odżywianie może w znacznym stopniu przyśpieszyć wystąpienie choroby psychicznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.