Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Wywiad Sullivana

Wywiadem psychiatrycznym nazywa Sullivan tego rodzaju sytuację interpersonalną, typu „twarzą w twarz”, która zachodzi między pacjentem a terapeutą. Może być tylko jeden wywiad lub wiele wywiadów rozłożonych w długim czasie. Sullivan definiuje wywiad jako „system lub wiele systemów procesów interpersonalnych wynikających z obserwacji uczestniczącej, w której prowadzący wywiad wyciąga pewne wnioski o rozmówcy” (1954, s. 128). Opis sposobu prowadzenia wywiadu i wyciągania wniosków o pacjencie stanowi treść książki Sullivana The psychiatrie interview (1954 – Wywiad psychiatryczny).

Sullivan dzieli wywiad na cztery fazy: 1) formalny początek, 2) rekonesans, 3) szczegółowe badanie, 4) zakończenie. Wywiad jest przede wszystkim komunikowaniem się dwóch osób za pomocą głosu. Głównym źródłem informacji dla prowadzącego wywiad jest nie tylko to, co dana osoba mówi, lecz także to, w jaki sposób mówi – intonacje, tempo wypowiedzi oraz inne ekspresyjne zachowania. Prowadzący wywiad powinien być wrażliwy na subtelne zmiany w sposobie mówienia pacjenta (na przykład zmiany natężenia głosu), ponieważ te oznaki często dostarczają ważnych informacji o istotnych problemach pacjenta i o zmianach jego postawy wobec terapeuty. W fazie określonej jako „formalny początek” powinno się unikać zadawania zbyt wielu pytań, lecz utrzymywać postawę spokojnej obserwacji. Osoba przeprowadzająca wywiad powinna starać się ustalić przyczynę zgłoszenia się pacjenta i dowiedzieć się czegoś o naturze jego problemów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.