Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

USTANOWIENIE NOWEJ WŁADZY

Obalenie starego reżimu nie gwarantuje zwycięstwa rewolucji. Kiedy rewolucja się kończy, rewolucjoniści muszą stworzyć podstawy prawne nowego ustroju i zacząć naprawiać krzywdy, które były przyczyną dokonanych zmian. Jeśli im się to nie uda, staną przed groźbą kontrrewolucji, którą będą dowodzić poprzedni przywódcy, ich zwolennicy lub zupełnie inna grupa. Na Filipinach najpierw Ferdinand Marcos, a następnie jego zwolennicy (głównie wojskowi) podejmowali próby obalenia rządu Aquino niemal od chwili jego powołania w 1986 r.

Ogólnie rzecz biorąc, żadna rewolucja nie jest automatycznie ani dobra, ani zła. Zależy to od tego, jak będzie po rewolucji. Wiele narodów, w tym Stany Zjednoczone, powstało w wyniku rewolucji. w w ladza, która nie zawsze postrzegana jest jako prawomocna, to zdolność osiągania celu wbrew oporowi innych. Władza może być sprawowana na podstawie głęboko zakorzenionych zwyczajów (panowanie tradycjonalne), systemu stanowisk (panowanie racjonalno-legalne) lub też wyjątkowych cech przywódcy (panowanie charyzmatyczne). Jeśli grupa ma przetrwać utratę przywódcy, panowanie charyzmatyczne musi się sformalizować.

Z funkcjonalistycznego punktu widzenia państwo – władza polityczna – jest potrzebne do stanowienia norm społecznych, ustalania zasad rozwiązywania konfliktów, do niezbędnego w nowoczesnym państwie planowania i koordynowania i do utrzymywania stosunków z innymi państwami. Państwo jest więc użyteczne i konieczne dla funkcjonowania społeczeństwa. Teoretycy konfliktu zajmują odmienne stanowisko. Uważają oni, że państwo jest stronniczym uczestnikiem wewnętrznego konfliktu społecznego i znajduje się pod kontrolą rządzących, a także służy ich interesom. Marks starał się dowieść, że ewolucja społeczna zmierza ku całkowitemu wyeliminowaniu własności prywatnej, która jest odpowiedzialna za istnienie podziałów społecznych: kiedy tak się stanie, aparat państwowy przestanie być potrzebny. Teoretycy konfliktu podkreślają także tendencję klasy rządzącej do obrony swoich interesów za pomocą wszelkich dostępnych w nowoczesnym państwie środków przymusu – włączając w to prawo, wyroki sądowe i użycie siły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.