Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Urządzenie laboratorium psychologii dziecka

Bezpośrednim przedmiotem badań prowadzonych za pomocą eksperymentu laboratoryjnego’5 bywają na ogół elementarne procesy psychiczne czy też wpływ elementarnych, pojedynczych czynników, działających na zachowanie się dziecka aktualnie lub w niedalekiej przeszłości. Bada się więc na przykład: proces wytwarzania odruchów warunkowych (wydzielniczych oraz ruchowych), różnicowanie, proces prostego uczenia się, rozwiązywania nieskomplikowanych problemów, reakcje na bodźce nagłe, silne, wywołujące frustrację, wpływ na przebieg tych procesów takich czynników, jak: jakość bodźca, jego siła, rodzaj stosowanego wzmocnienia, rodzaj i siła motywacji, rola werbalizacji .

Aby w pełni móc kontrolować całą sytuację eksperymentalną, psycholog usuwa z pokoju przeznaczonego na laboratorium wszystko, co nie jest tam niezbędne dla prowadzenia badań. Stara się też o to, aby pokój był izolowany od dźwięków dochodzących z zewnątrz. W pokoju pozostają też badania eksperymentalne omawiane w dalszych rozdziałach niniejszego podręcznika. tylko aparaty czy inne pomoce konieczne do przeprowadzenia badań. Jeśli obecność eksperymentatora nie jest konieczna, opuszcza on również pokój, w którym znajduje się badane dziecko. Aby można jednak było je obserwować, stosuje się specjalne przesłony jednokierunkowe, zainstalowane w ścianie lub w suficie, a posiadające tę właściwość, że z pokoju, -w którym znajduje się dziecko, nie widać przez nie nic, natomiast z pokoju obok czy też nad nim eksperymentator może swobodnie dziecko obserwować. Odpowiednia instalacja (mikrofon w pokoju, w którym odbywa się eksperyment: głośnik w pokoju do obserwacji) pozwala również słyszeć, co dziecko ewentualnie mówi.

Zamiast przesłon jednokierunkowych stosuje się niekiedy urządzenie telewizyjne. W pokoju, w którym znajduje się badane dziecko, czy też badane dzieci, umieszcza się kamerę telewizyjną, w pokoju zaś obserwatora – ekran, na którym można obserwować zachowanie się dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.