Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Umiejętność zapamiętywania dowolnego – dalszy opis

Uzyskane dane (obrazuje je tabela 47) wskazują na znaczny wzrost efektywności dowolnego zapamiętywania, którego rozwój, zaczynając od. kl. IV – VI, wyraźnie wyprzedza rozwój zapamiętywania mimowolnego, a znaczną przewagę uzysku je w starszym wieku szkolnym.

Badania te dały także odpowiedź na pytanie: Jaki jest wzajemny stosunek zapamiętywania dowolnego i mimowolnego, jeśli weźmie się pod uwagę każdy z wyżej wymienionych sposobów pracy nad tekstem? Okazało się mianowicie, że- wzajemny stosunek obu rodzajów zapamiętywania w grupach wieku specjalnie nas interesujących w niniejszym, rozdziale, tj. w kl,.II i IV, zależał od rodzaju działania, któremu towarzyszyło zapamiętywanie.

Z tabeli 48 wynika, iż w ki. II przy zwykłym trzykrotnym przeczytaniu tekstu zapamiętanie mimowolne jest znacznie bardziej efektywne od dowolnego1 (wskaźniki procentowe reprodukowania materiału równają się 75 i 47). Przy czytaniu zaś tekstu z wykorzystaniem gotowego planu efektywność obydwu rodzajów zapamiętywania wyrównuje się, następuje to jednak nie w związku ze zwiększeniem się wskaźników dowolnego zapamiętywania, ale w związku z ostrym spadkiem wskaźnika zapamiętywania mimowolnego (z 75 na 46). Obecność gotowego planu, nie pomaga uczniom kl. II, ponieważ nie umieją oni z niego korzystać: co więcej, przeszkadza on im w zapamiętaniu materiału. Natomiast w kl. IV gotowy plan pomógł w mimowolnym zapamiętywaniu, ponieważ uczniowie już umieją posłużyć się planem w celu lepszego rozumienia tekstu (Smirnow, 1959, s. 263 – 265).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.