Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Typy i właściwości

Do charakterystyki naukowej różnic indywidualnych możliwe są dwa podejścia: 1) można wyjść od charakterystyki ilościowej określonych właściwości (wzrost, waga, amplituda oddechu itd.: wrażliwość każdego z analizatorów, szybkość zapamiętywania, dokładność pamięci itd.): 2) można wyjść od grupowania jednostek według typów (typy budowy ciała: atletyczny, asteniczny i pyk- niczny: „typy pamięci”: wzrokowy, słuchowy, ruchowy bądź naoczno-obrazowy i słowno-abstrakcyjny).

Pierwsze podejście można nazwać analitycznym, drugie – syntetycznym. Żadne z nich, ze względu na swoją jednostronność, nie może w pełni rozwiązać zagadnienia. Jeżeli chodzi o pierwszy kierunek badań, to otrzymano niemało wartościowych danych empirycznych, które jednak same przez się dają nie więcej niż pozostające bez związku, nie ukazujące związków między cechami rejestry właściwości indywidualnych, o których była mowa wyżej. Drugi kierunek daje wyniki, które wydają się bardzo efektowne i pozornie związane- z życiem. Jednak w ostatecznym rozrachunku prowadzi on w ślepy zaułek. W taki sposób powstały takie pojęcia, jak typy introwertywny i ekstrawertywny Junga czy typy cyklotymiczne i schizotymiczne Kretschmera, typologie cieszące się już od kilku dziesięcioleci nadzwyczajną popularnością w psychologii zachodniej. Dążenie do obiektywnego badania różnic indywidualnych, przyjmującego za punkt wyjścia tego rodzaju całościowe, ale nie poddające się analizie naukowej typy, prowadzi do powstawania technik „irracjonalnych” w rodzaju wspomnianego wyżej testu Rorscha- cha, technik uzyskujących złudne pozory obiektywności wyłącznie dzięki zastosowaniu do opracowania wyników skomplikowanego aparatu statystyki matematycznej. ‚

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.