Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Tradycje filozoficzne u podstaw „psychologii życia” cz. II

Intuicyjna „psychologia życia” nie niknie. Teofrast, uczeń Arystotelesa, tworzy znane „Charaktery”, zbiór trzydziestu sylwetek ludzkich. To, jakie cechy ludzi charakteryzują i jakie różnią między sobą, podejmie późniejsza charakterologia. Wyraźny wpływ na rozwój myśli psychologicznej w zakresie typologii wywarły też dzieła twórców medycyny starożytnej. Podział temperamentów na sangwiniczny, choleryczny, flegmatyczny i melancho- liczny, oparty na koncepcjach Hipokratesa i Galenusa, przetrwał, jak wiadomo, do dzisiaj. Co więcej, zachowały się nie tylko nazwy, ale zyskał potwierdzenie pogląd, że cechy temperamentu uzależnione są od właściwości ustroju.

Zainteresowanie naturą ludzką znalazło również wyraz w twórczości pisarzy rzymskich, m.in. Cycerona, autora rozprawy o obowiązkach, o starości, o przyjaźni i in. Rozprawy te, na co wskazuje J. Pieter, są „… i dziś jeszcze godne czytania i zawierają antycypacje niektórych zagadnień tzw. psychologii życia.” (1958, s. 40). Nawiasem mówiąc, podobne uwagi nasuwa psychologiczna twórczość literacka, głównie francuska XVII wieku, a zwłaszcza prace tego rodzaju jak „Maksymy” F. La Rochefoucaulda czy „Charaktery” J. La Bruyere’a.

Filozofia starożytna w jej późnym okresie, jak również filozofia średniowieczna, nie przyniosły na ogół oryginalnych koncepcji psychologicznych: elementy nowe łączyły się z postawą religijną i rozwojem systemów chrześcijańskich. Filozofia nowożyt- ma natomiast wywarła poważny wpływ na ukształtowa’nie się tendencji właściwych psychologii XIX wieku i późniejszej. Dotyczy to zwłaszcza idei dualizmu Kartezjusza oraz, bardziej bezpośrednio, asoCjacjonizmu wywodzącego się z empiryzmu Johna

Locke’a. Wpływy te jednak nie przyczyniły się do pogłębienia „psychologii życia”, lecz do powstania psychologii elementów i psychologii empirycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.