Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Teza B. M. Tiepłowa

Jeśli chodzi o prace badawcze B. M. Tiepłowa i A. A. Smirnowa, to pierwszy z nich znany jest z badań nad rozwojem zdolności, różnicami indywidualnymi i typami wyższej czynności nerwowej człowieka150, drugi – z badań nad pamięcią1M.

Na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych powstają (opublikowane po wojnie, podobnie jak omawiana już rozprawa A. N. Le.ontiewa o rozwoju psychiki) poważne monografie: B. M. Tiepłowa o uzdolnieniach muzycznych i A. A. Smirnowa o zapamiętywaniu, obie poprzedzone szeregiem artykułów w czasopismach.

Dla psychologii rozwojowej specjalne znaczenie ma teza B. M. Tiepłowa, iż zdolności rozwijają się i kształtują w toku konkretnej działalności, a tzw. zadatki dziedziczne stanowią jedynie anatomiczno-fizjo- logiczne podłoże tego dynamicznego kształtowania się i rozwoju.

A. A. Smirnow jeden z pierwszych podjął badania nad zapamiętywaniem jako aktywną i sensowną działalnością ludzką. W badaniach tych, prowadzonych głównie na dzieciach, autor wykazał zależność zapamiętywania od rodzaju działalności, w której się ono dokonuje, oraz ścisły związek procesów pamięci z czynnościami myślowymi. Dzięki tym zależnościom pamięć sensowna (ze zrozumieniem) jest jakościowo wyższą formą pamięci, charakterystyczną dla człowieka i jego- rozwoju i stanowiącą szczególny rodzaj działalności ludzkiej: nie da się ona sprowadzić do mechanicznych kojarzeń i badać na materiale zgłosek bez sensu, co od czasów Ebbinghausa dominowało w badaniach nad pamięcią w różnych kierunkach psychologii. Prace Smirnowa z lat trzydziestych i czterdziestych rozpoczynają cykl poważnych badań, prowadzonych w dalszych dziesięcioleciach pod jego kierunkiem-przez pracowników Instytutu Psychologii wMoskwie (por. przypis 149 w tym rozdziale).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.