Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Techniki eksperymentalne stosowane w warunkach naturalnych

Najistotniejszym momentem, określającym cechę technik eksperymentalnych stosowanych w warunkach naturalnych, jest ten właśnie ich naturalny kontekst. Wraz ze zmianami, jakim podlegają naturalne sytuacje życiowe, również techniki wywoływania zjawisk dla. celów ich badania, jak i sposoby rejestrowania stosowane w naturalnych warunkach życia mogą ulegać zmianom. Tak np. szerokie rozpowszechnienie środków audiowizualnych, jak też coraz częstsze stosowanie testów dydaktycznych w szkołach powoduje, że użycie tych właśnie środków do wywoływania zjawisk i ich rejestracji można- uznać za naturalne wszędzie tam, gdzie i na co dzień są stosowane.

Oprócz znajomości danego rodzaju techniki z codziennego życia o jej naturalności decyduje miejsce, w jakim ją stosujemy, a więc: przedmioty typowe dla miejsca zabaw będą naturalne w zwykłym miejscu zabaw badanego dziecka, przedmioty występujące normalnie w domu w sytuacji rodzinnej czy też przedmioty typowe dla klasy szkolnej naturalne będą tam właśnie.

O naturalności zastosowanej techniki eksperymentalnej decydować będzie wreszcie i to, kto ją stosuje, czy jest to osoba należąca w warunkach codziennego życia do danego kontekstu sytuacyjnego. Eksperymentalne wywołanie zjawiska będzie miało charakter naturalny, jeśli dokona tego np. w klasie osoba pełniąca funkcję nauczyciela, w domu – osoba pełniąca funkcję opiekuna dziecka, zwykłego gościa, itp. Uwagi przedstawione wyżej sugerują, że techniki eksperymentalne mogą posiadać pod jednym względem charakter naturalny, pod innym zaś nie

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.