Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Swoistość zdolności matematycznych

Powstaje pytanie, w jakiej mierze wyodrębnione przez nas składniki są zdolnościami swoiście matematycznymi. Być może, są to zdolności ogólne, swoiste jest natomiast jedynie matematyczne ukierunkowanie umysłu. Wówczas również zdolności matematyczne byłyby po prostu zdolnościami ogólnymi, zaś matematyka – dobrym „polem” do ich przejawiania. Właśnie w ten sposób stawiają problem wszystkich specjalnych zdolności naukowych A. G. Kowalew i W. N. Miasiszczew: „Być może, w tym przypadku (kiedy jest mowa o zdolnościach naukowych – W. K.) chodzi o zdrowy, wystarczająco plastyczny mózg, którego czynnościami kieruje z jednej strony potrzebą działania, z drugiej zaś – zbieg okoliczności?” (1960, s. 130).

Rozpatrzmy z tego punktu widzenia jedną z podstawowych zdolności, wyodrębnioną przez nas w strukturze uzdolnienia matematycznego – zdolność uogólniania przedmiotów matematycznych, stosunków i działań.

Rzecz jasna, zdolność uogólniania jest w istocie zdolnością ogólną i zazwyczaj charakteryzuje wyuczalność jako właściwość ogólną. Fakt ten niejednokrotnie podkreślała m. in. N. A. Mien- czinska. Oczywiste jest również, że zdolność uogólnienia, jak zauważa S. L. Rubinsztejn, jest koniecznym składnikiem wszystkich zdolności, ponieważ zdolność jako cecha osobowości powinna się przejawiać w działaniach, umożliwiających przejście z jednych warunków w inne czy też z jednego materiału na inny. Ale przecież w tym przypadku mówimy nie o zdolności uogólniania, lecz o zdolności uogólniania stosunków liczbowych i przestrzennych, oznaczonych liczbami i symbolami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.