Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Stopień wyuczenia materiału początkowego – kontynuacja

Stopień wyuczenia się materiału początkowego był różny: W grupie pierwszej jako kryterium przyjęto 6 prawidłowych reakcji na 10 możliwych. W drugiej grupie – jednorazowe bezbłędne powtórzenie całej listy. W trzeciej grupie – 50 powtórzeń pcnad liczbę powtórzeń, jaka. była potrzebna do osiągnięcia kryterium w grupie drugiej. W każdej z grup zróżnicowanych pod względem stopnia opanowania listy początkowej uczono się wszystkich list testowych. Wyniki uzyskane w każdym z wariantów eksperymentu autor porównał z wynikami uzyskanymi w toku uczenia się materiału testowego, składającego się z bodźców i reakcji nowych w stosunku do materiału początkowego (SR -Sj Rj), uważając, że tej sytuacji eksperymentalnej towarzyszy jedynie transfer niespecyficzny, natomiast transfer specyficzny nie występuje. Wyniki uzyskane w ostatnio omawianym wariancie eksperymentu były najwyższe. W porównaniu z nimi we wszystkich pozostałych wariantach eksperymentu wystąpił transfer negatywny. Najwyższe wskaźniki negatywnego transferu uzyskano w toku uczenia się materiału testowego, składającego się z bodźców i reakcji materiału początkowego zestawianych przypadkowo (SR – – Szm Rzm). Drugie miejsce zajmują wyniki grupy uczącej się w materiale testowym nowych reakcji na bodźce materiału początkowego (SR -SR!). W najmniejszym stopniu transfer negatywny wystąpił w grupie uczącej się starych reakcji na bodźce nowe w stosunku do bodźców materiału początkowego (SR – Sx R). Zwiększanie liczby powtórzeń materiału początkowego powodowało w grupie uczącej się materiału testowego (SR-Szm Rzm) zwiększenie się transferu negatywnego. W żadnej grupie jednak nie wystąpiła zmiana kierunku transferu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.