Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

STATYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI

Statystyczne zbieranie informacji o przestępstwach okazało się bardzo przydatne w charakteryzowaniu przestępców. Umożliwiło również kryminologom badanie rodzajów i częstotliwości aktów przestępczych w różnych miejscach i w różnym czasie.

Charakterystyka przestępców. Zadziwiająco trudnym zadaniem jest określenie typów osób, które popełniają przestępstwa. Wiele przestępstw nie jest zgłaszanych władzom, często dlatego, że ofiary nie chcą być zidentyfikowane lub nie chcą mieć do czynienia z biurokracją. Rzeczywiście, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych szacuje, że liczba popełnianych przestępstw jest przynajmniej trzy razy większa niż liczba przestępstw zgłoszonych. Większość statystyk na temat przestępców dotyczy osób, które zostały ujęte, a w niektórych przypadkach wyłącznie tych, które zostały skazane. Krótko mówiąc, dane na temat przestępców są takie, że charakterystyka ludzi popełniających przestępstwa musi być z konieczności niekompletna.

Przestępstwa są związane z wiekiem. Przestępcy są generalnie stosunkowo młodzi: większość to nastolatki lub osoby dwudziestokilkuletnie. Ta grupa wiekowa odpowiedzialna jest za 40% wszystkich przestępstw związanych z przemocą i za połowę wszystkich przestępstw przeciwko mieniu. Z drugiej strony, przestępstwa „białych kołnierzyków” są popełniane przez znacznie starsze osoby.

Płeć ma również związek z przestępczością. Mężczyźni cztery razy częściej niż kobiety popełniają przestępstwa przeciwko mieniu i dziewięć razy częściej akty związane z przemocą. Ta różnica powodowana jest kilkoma czynnikami. Niektóre przestępstwa są automatycznie związane z płcią: gwałt jest z reguły przestępstwem popełnianym przez mężczyzn, a prostytucja przez kobiety. Urzędnicy egzekwujący prawo chętniej przypisują przestępstwa mężczyznom niż kobietom. Wraz ze zrównywaniem praw kobiet i mężczyzn różnica w liczbie przestępstw przez nich popełnianych może się zmniejszać (Adler i Adler, 1979).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.