Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Stadium wieku młodocianego

Stadium określane jako wiek młodociany obejmuje większość lat, w których dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej. Jest to okres przeznaczony na uspołecznienie, nabywanie doświadczeń z zakresu społecznego podporządkowania się autorytetom spoza rodziny, przyswajanie umiejętności rywalizacji i współpracy, na uczenie się, co oznacza ostracyzm, upokorzenie i poczucie przynależności do grupy. Młodociany uczy się nie zwracać uwagi na okoliczności zewnętrzne, które go nie interesują, kierować swym zachowaniem za pośrednictwem wewnętrznych środków kontroli, kształtować swe postawy zgodnie ze stereotypami, rozwijać nowe i bardziej efektywne formy sublimacji oraz lepiej odróżniać rzeczywistość od fantazji.

Wielkim wydarzeniem tego okresu jest pojawienie się orientacji życiowej (orientation in living). Jednostka ma ukształtowaną orientację życiową w takim stopniu, w jakim sformułowała dane następujących typów lub łatwo można ją doprowadzić do ich sformułowania (czyli ma wgląd w te dane): tendencje integrujące (potrzeby), które zwykle charakteryzują jej stosunki interpersonalne: okoliczności umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb i względnie wolne od lęku wyładowanie: mniej lub bardziej odległe cele, dla których przybliżenia zrezygnuje z nadarzających się okazji osiągnięcia zadowolenia lub podniesienia swego prestiżu (Sullivan, 1953, s. 243).

Dla stosunkowo krótkiego okresu poprzedzającego dorastanie (preadolescencji) charakterystyczna jest potrzeba bliskiego związku z rówieśnikami tej samej płci, przyjacielem, do którego można mieć zaufanie i z którym można współpracować przy wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów życiowych. Jest to niezwykle ważny okres, ponieważ oznacza on początek prawdziwie ludzkich związków z innymi ludźmi. W okresach wcześniejszych sytuację interpersonalną charakteryzuje zależność dziecka od osoby starszej. W okresie preadolescencji dziecko zaczyna kształtować związki z rówieśnikami, w których między partnerami istnieje równość i wzajemność. Bez takiego bliskiego towarzysza dziecko w stadium rozwoju staje się ofiarą rozpaczliwej samotności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.