Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

SPOSOBY POMIARU TRANSFERU

Pomiar transferu wiąże się z trudnościami metodologicznymi. Dotyczą one metody eksperymentalnej oraz opracowywania wyników liczbowych. Zazwyczaj badania dotyczące transferu przeprowadza się nad dwiema grupami osób badanych: eksperymentalną i kontrolną. Obie grupy powinny być wyrównane pod względem zdolności do uczenia się materiału stosowanego w eksperymencie oraz pod względem doświadczenia zdobytego w okresie poprzedzającym badanie. Eksperymenty dotyczące transferu przeprowadza się najczęściej według następującego schematu:

Stosowanie takiej procedury nasuwa pewne wątpliwości. Obie grupy nie są wyrównane pod względem zdolności do uczenia się materiału użytego w eksperymencie. Osoby badane przydzielane są bowiem mechanicznie do jednej lub drugiej grupy. Ponadto w grupie eksperymentalnej na uczenie się materiału B nie tylko wpływa transfer z uczenia się materiału A, lecz również „rozgrzewka” towarzysząca uczeniu się materiału A. Wydaje się zatem, że posługując się taką metodą eksperymentator będzie skłonny do przeceniania wielkości transferu. Ponieważ wpływ „rozgrzewki” szybko zanika, przeto w eksperymencie przeprowadzanym według tego schematu należy stosować dłuższe przerwy pomiędzy uczeniem się materiału A i B. Ponadto, w celu wyeliminowania wpływu przypadkowego podziału na grupy, należy objąć badaniami duże grupy osób.

Najlepiej jednak przed przystąpieniem do badania podzielić osoby badane na dwie grupy,,opierając się na wynikach eksperymentu wstępnego. Materiał stosowany w uczeniu się wstępnym powinien być jak najbardziej podobny do materiału testowego, lecz w toku jego uczenia się badany nie powinien mieć możności uczenia się materiału testowego. Eksperyment przeprowadzany jest wówczas według następującego schematu:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.