Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Rozwój zdolności

Rozwój zdolności, jak i w ogóle każdy rozwój, nie przebiega prostoliniowo: jego siłą napędową jest walka przeciwieństw, dlatego na poszczególnych etapach rozwoju w pełni możliwe są sprzeczności między zdolnościami a skłonnościami. Ale z przyjęcia możliwości takich sprzeczności wcale nie wynika przyjęcie tego, że skłonności mogą powstawać i rozwijać się niezależnie od zdolności, albo na odwrót – zdolności niezależnie od skłonności.

Wyżej już wskazywałem na to, że zdolnościami nazywać można tylko takie indywidualne właściwości psychiczne, które pozostają w relacji do skuteczności wykonania takiej czy innej czynności. Jednak możliwość skutecznego wykonania jakiejkolwiek czynności określają bezpośrednio nie oddzielne zdolności jako takie. Decyduje o tym swoiste, charakteryzujące daną osobowość połączenie tych zdolności.

Jedną z najważniejszych właściwości psychiki człowieka jest możliwość niezwykle szerokiej kompensacj i jednych właściwości przez inne, w wyniku czego stosunkowa słabość jakiejkolwiek jednej zdolności w ogóle nie wyklucza możliwości skutecznego wykonania czynności najściślej z nią związanej. Niepełna zdolność może być w bardzo szerokich granicach kompensowana innymi wysoko rozwiniętymi u danego człowieka zdolnościami. Trzeba przyznać, że zasługą szeregu zagranicznych psychologów, a przede wszystkim Sterna w jego Die differentielle Psychologie, jest to, że wysunęli oni i opracowali pojęcie kompensacji zdolności i cech (Stern, 1921, s. 163 i in.).

Właśnie wskutek szerokiej możliwości kompensacji są skazane na niepowodzenie wszystkie próby sprowadzenia na przykład talentu muzycznego, uzdolnień muzycznych, muzykalności i temu podobnych do jakiejkolwiek jednej zdolności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.