Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

ROZWÓJ UWAGI, WYOBRAŹNI I PAMIĘCI W PRZEDSZKOLU

Uwaga dzieci w wieku przedszkolnym nie jest ani zbyt trwała, ani też przerzutna i podzielna. Dziecko zmienia często przedmioty zainteresowania, odrywa się od jednej czynności lub zabawy, aby przejść do następnej. Przerywa rozpoczętą czynność, gdy zaczyna się nią- nudzić. Jego uwaga jest przede wszystkim mimowolna, skoncentrowana na bodźcach silnych i atrakcyjnych, a nie podtrzymywana wysiłkiem woli.

Wraz z wiekiem czas trwania rozmaitych czynności wykonywanych przez dzieci wydłuża się, co świadczy o tym, że skupiają one coraz trwalej uwagę na tym, czym zajmują się i co robią. Kształtują się też zaczątki uwagi dowolnej. Dzieci z najstarszej grupy w przedszkolu potrafią już słuchać opowiadania wychowawczyni, zachowują się spokojnie na popisie lub przedstawieniu, mimo że znają dobrze jego treść i nie są nią specjalnie zaciekawione, albo też mogą dotrwać do końca dłuższego spaceru lub wycieczki, chociaż czują się zmęczone marszem i nadmiarem wrażeń.

Zdolność skupiania uwagi przez dzieci badano także metodami eksperymentalnymi, w warunkach laboratoryjnych lub naturalnych (Ch. Biihler, 1933: Zaporożec, Elkcnin, 1964). Przytoczymy np. wyniki badań T. W. P i e t u c h o w e j22, która obserwowafa zachowanie się dzieci w przedszkolu podczas wykonywania mało atrakcyjnych czynności segregacji skrawków kolorowego papieru do koszyczków (tab. 26).

Dane z tabeli 26 wskazują, że wraz z wiekiem dzieci nie tylko potrafią coraz dłużej zajmować się jedną, dość monotonną czynnością na polecenie wychowawczyni, lecz także rzadziej odrywają uwagę od swego zajęcia, aby skupić ją na bodźcach otoczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.