Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Rozwój pamięci w młodszym wieku szkolnym

Analiza wskaźników ilościowych potwierdziła już uprzednio ustalony fakt, iż z wiekiem szybkość zapamiętywania wzrasta. Jednocześnie wyjaśniono, iż nierówne jest tempo zmian związanych z wiekiem: najbardziej znaczące i istotne różnice cechowały uczniów kl. II i V, a znacznie mniej widoczne istniały między kl. V i VIII. Uzyskane dane nie potwierdziły tezy E. Meumanna50 o słabnięciu tej funkcji pamięci z wiekiem. Stwierdzono również, że zwiększanie się (wraz z wiekiem) efektywności zapamiętywania wszystkich rodzajów materiałów pozytywnie’koreluje ż coraz szerszym zastosowaniem pomocniczych sposobów zapamiętywania,

L0 Meumann na podstawie badań nad dziećmi w wieku od 7 do 14 lat doszedł do wniosku, iż: „Podczas gdy zdolność do wyuczania się materiału dzieci młodszych , jest mniejsza niż starszych i z latami powiększa się, trwałość zapamiętywania dzieci młodszych (w wieku szkolnym) jest większa i z latami maleje” (Por. Smirnow, 1967, s. 120). ze zwiększającą się różnorodnością używanych w tym celu sposobów i coraz wyższym poziomem ich opanowania. Zapamiętywanie w początkowych klasach przebiega bez użycia takich sposobów, zaś podstawową czynnością, która ma ułatwiać ten proces jest powtarzanie. Duży jakościowy skok, jaki obserwuje się przy porównaniu kl. II i V, tłumaczy się tym, iż na poziomie tego wieku (w kl. V) liczni, jakkolwiek nie wszyscy uczniowie stosują już różne racjonalne (por. np. wyżej wymienione) sposoby zapamiętywania.

Jak widzimy z powyższej charakterystyki i przytoczonych wyników badań psychologów radzieckich, rozwój pamięci w młodszym wieku szkolnym jest wyraźny, a jego etapy odznaczają się specyficznymi właściwościami rozwojowymi, związanymi i z wiekiem, i ze swoistym oddziaływaniem dydaktycznym. Należy podkreślić, że psychologia polska już w okresie międzywojennym stwierdziła istnienie podobnych prawidłowości w rozwoju pamięci. S. S z u m a n, na podstawie polskich i innych prac eksperymentalnych z tego zakresu, mówi wyraźnie o zwiększaniu się z wiekiem zarówno pojemności, jak i trwałości pamięci, zaznaczając, że odbywa się to w związku z rozwojem pamięci logicznej w procesie zdobywania wiedzy szkolnej (Szuman, 1947, s. 78 – 84).

W sumie stwierdzić należy, iż procesami pamięci dzieci i ich doskonaleniem się można kierować prowadząc do powstania doskonalszych ich form.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.