Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Rozwój mowy dzieci a oddziaływanie szkoły

Rozwój mowy ustnej i pisanej dzieci w wieku lat 7-11, opanowywanie przez nie gramatycznej struktury języka, powiększanie zasobu słownikowego i wzrost złożoności mowy w sensie opanowywania coraz bardziej skomplikowanych struktur składniowych odbywa się głównie pod kierunkiem szkoły, przy . współudziale także bliższego środowiska dzieci i dalszego pozaszkolnego jego otoczenia. Współcześnie dużą rolę w podnoszeniu kultury języka odgrywają także środki masowego przekazu. Szczególnie istotne jednak w tym zakresie jest oddziaływanie szkoły, która systematycznie realizuje określony program w zakresie wiedzy o języku ojczystym i dba o stosowanie jej przez uczniów w praktyce. Jeśli to oddziaływanie polega na systematycznym kierowaniu mową ustną uczniów i starannym opracowywaniu tego, co ma być utrwalone w piśmie, łagodzi się ostrość podziału mowy na zewnętrzną i wewnętrzną, ustną i pisaną itd. Praca zaś z uczniem nie tylko nad tym, co ma być wyrażone w mowie pisanej, ale i nad sposobami wyrażenia kształtuje w nim umiejętność dowolnego budowania swoich wypowiedzi i podporządkowania ich określonym regułom.

Istotną rolę w rozwoju dziecka zaczyna odgrywać nabyta w tym okresie umiej ętn-ość czytania. Czytanie z pełnym zrozumieniem – zdobycz pierwszych czterech lat nauczania-na ogół nie przychodzi dzieciom łatwo. Pierwszy jego etap stanowi głośne czytanie’-odbywające się pod kierunkiem nauczyciela, a następnie w drugim etapie – ciche, samodzielne czytanie, które uczniom kl. III i IV zaczyna odpowiadać bardziej niż czytanie głośne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.