Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Rozpoznanie opóźnienia rozwoju słowno-pojęciowego

Dziecko o tego typu nierównomiernym rozwoju różni się w sposób bardzo istotny od dziecka ogólnie niedorozwiniętego. Potrafi ono bowiem dostosować swoje zachowanie się do konkretnych sytuacji życiowych, potrafi prawidłowo myśleć w działaniu, tzn. rozwiązywać na poziomie swego wieku te wszystkie praktyczne zadania, które nie wymagają uogólnień słownych.

Dziecko o takim częściowym opóźnieniu może, w przeciwieństwie do dziecka ogólnie niedorozwiniętego (oligofrenika), nadrobić swoje braki i stać się w przyszłości dzieckiem umysłowo pełnowartościowym. Dynamika rozwoju tych dzieci zależy jednak w dużej mierze od warunków wychowawczych, jakie im stworzymy.

Dlatego też szybkie i właściwe rozpoznanie opóźnienia rozwoju słowno-pojęciowego ma doniosłe skutki praktyczne, pozwala bowiem na wczesne rozpoczęcie systemu nauczania dostosowanego do możliwości tych dzieci.

Odróżnienie dziecka o opóźnionym rozwoju słowno-pojęciowym od dziecka oligofrenicznego nastręcza jednak nieraz poważne kłopoty nie tylko rodzicom i nauczycielom, lecz również psychologom i neuropsychia- trom. Zdarza się bowiem niejednokrotnie, iż dziecko takie nie potrafi rozwiązać w czasie badania prób, które pozornie wymagają jedynie myślenia konkretnego, a to dlatego, że nie rozumie instrukcji. Tak np. dziecko o wycinkowym opóźnieniu nie potrafi nieraz porównać dwóch linii pod względem długości, ponieważ nie rozumie określenia „iinia dłuższa” czy też „najdłuższa”, nie odszukuje kształtów geometrycznych, ponieważ nie zrozumiało, co znaczy znaleźć „zupełnie takie samo, jak to” (mowa o figurze geometrycznej), nie pokazuje braków na obrazkach, ponieważ nie rozumie zapytania „czego brak na tej twarzy” 1#. Trzeba bowiem pamiętać, że stan emocjonalnego napięcia w czasie badania utrudnia niejednokrotnie dodatkowo takiemu dziecku zrozumienie wydawanych prżez badającego poleceń.

I dlatego w trudniejszych wypadkach jedynie baczna i wnikliwa obserwacja zachowania się dziecka w różnorodnych życiowych sytuacjach w Przykłady td zaczerpnięto z testów skali Bineta-Termana, przeznaczonych do badania dzieci w wieku przedszkolnym. pozwoli nam wykluczyć ogólny niedorozwój na rzecz opóźnienia wycinkowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.