Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Różnice pomiędzy poszczególnymi teoriami osobowości

Wielu teoretyków osobowości przejawia ciągłe i szczegółowe zainteresowanie osobowością realizowaną, dojrzałą czy idealną. Jest to podstawowy aspekt teorii Rogersa, Binswangera i Bossa, psychologii Wschodu, Allporta i Junga. Zajmuje to również ważne miejsce w pismach Freuda, Adlera, Horney, Murraya, Angyala i Goldsteina. Do teoretyków, którzy wykazują najmniejsze zainteresowanie szczegółowym opisywaniem czy wyjaśnianiem dojrzałości i samorealizacji, należą Lewin, Cattell, Miller i Dollard oraz Skinner.

Jak się już przekonaliśmy, teorie osobowości różnią się znacznie pod względem swego stosunku do zachowania anormalnego. Chodzi nie tylko o to, że niektóre teorie zostały w dużej mierze oparte na wynikach badań neurotyków lub osób z innymi zaburzeniami: wiele teorii ma także dużo do zaoferowania w postaci odpowiednich metod modyfikowania czy leczenia różnych form psychopatologii. Fakt, że psychoanaliza wywodzi się z obserwacji dotyczących pacjentów poddawanych psychoterapii, jest dobrze znany, podobnie jak głęboki wpływ, jaki teoria ta wywarła na zrozumienie i leczenie wszelkich anormalnych form zachowania. Podobną relację można stwierdzić między zaburzeniami zachowania a teoriami Junga, Adlera, Homey, Sullivana i Angyala. Zarówno psychologia Wschodu, jak i teoria Goldsteina są silnie powiązane z zachowaniem anormalnym, lecz pierwsza z nich wiąże się przede wszystkim ze zmienionymi stanami świadomości, w drugiej zaś chodzi o badanie i zrozumienie osób, które doznały uszkodzenia mózgu. Najmniejsze zainteresowanie światem psychopatologii wykazują Lewin, Allport i Cattell.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.