Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

RODZAJE TRANSFERU

Na podstawie wyników dotychczasowych badań możemy wyróżnić dwa rodzaje transferu: specyficzny i niespecyficzny – ogólny. Terminem transfer specyficzny określamy sytuację, w której wpływ uprzedniego doświadczenia przejawia się w sposób bezpośredni jak, np. w uczeniu się serii składającej się z kilkunastu elementów, spośród których kilku uczono się już poprzednio. Tego rodzaju transferem najczęściej zajmują się badacze szukając odpowiedzi na pytanie dotyczące mechanizmu transferu. Przeniesienie-wprawy z pewnej sytuacji na inną, pozornie z nią nie związaną, nosi nazwę transferu niespecyficznego. Wyraz „niespecyficzny” ma podkreślić, że to, co się przenosi z jednej sytuacji na drugą, jakkolwiek zostało przyswojone w sytuacji właściwej dla przeniesienia wprawy, nie jest jednak specyficzne dla tej sytuacji.

Transfer specyficzny, a także niespecyficzny może wywierać wpływ pozytywny, negatywny lub może nie wywierać żadnego wpływu. Gdy ćwiczenie w jednej czynności .sprzyja opanowaniu innej, obserwujemy pozytywny efekt transferu. Najprostszym przykładem takiego transferu jest przenoszenie się wprawy osiągniętej w toku ćwiczenia prawej ręki na rękę lęwą (uczenie się skrzyżowane). Gdy ćwiczenie w jednej czynności utrudnia opanowanie innej czynności, mówimy o przeniesieniu, którego efekt jest negatywny, czyli o transferze negatywnym – często nazywanym hamowaniem wyprzedzającym lub asocjacyjnym. O negatywnym efekcie transferu może świadczyć trudność wyuczenia się zmienionego numeru telefonu przyjaciela. Gdy wykonanie jakiegoś zadania nie oddziałuje na wykonanie zadania innego, mówimy o zerowym wpływie transferu. Zerowy efekt mcże być wynikiem braku zależności pomiędzy obu zadaniami albo wynikiem równoważenia się efektów dodatnich i ujemnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.