Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

RODZAJE TŁUMU. TŁUM A INNE ZGRUPOWANIA LUDZKIE

Poruszymy teraz krótko zagadnienie rodzajów tłumu. Według niektórych badaczy istnieje właściwie tylko jeden rodzaj tłumu, tłum agresywny. Inne tłumy są raczej zjawiskiem nietypowym, wyjątkowym. Drudzy natomiast rozróżniają odmiany tłumu, a więc oprócz tłumu walczącego tłum paniczny (panika), tłum religijny, twó- rzący się na tle religijnego sekciarstwa, tłum przestępczy, którym specjalnie zainteresowała się kryminologia włoska itp. Z tym podziałem łączy się sprawa oceny tłumu jako zjawiska społecznego. Niektórzy zaliczają zjawisko tłumu do fenomenów objętych zakresem patologii społecznej. Dla nich tłum jest pewną formą społecznej dezorganizacji, jes’t obniżeniem poziomu życia społecznego, jego degradacją czy regresją. Inni nie podtrzymują tego stanowiska. Dla nich oprócz tłumu przestępczego istnieje także tłum heroiczny. Są tłumy, które dezorganizują społeczeństwo, i są tłumy, które torują drogę formom społecznym nowym, wyższym. Tu należy tłum rewolucyjny. Wszystkie prawie rewolucje nowoczesne, a częściowo i dawniejsze, zawierają jako istotny składnik dynamikę tłumów (szturm na Bastylię). Tłum może być uważany za narzędzie, które łamie persewerację społeczną, utrzymywanie się mocą samej tylko bezwładności pewnej już przejrzałej struktury. Toteż działania tłumu powinny być uwzględniane także w tych rozdziałach psychologii społecznej i socjologii, które poświęcone są zagadnieniu przemian społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.