Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Psychologia na temat przestępstwa – ciąg dalszy

Słusznie zwrócono uwagę, iż ustrój klasowy skłania do wejścia na drogę przestępczą także wiele i takich jednostek, których warunki materialne nie są zupełnie złe, które nie są pogrążone w nędzy i głodzie, którym brak jednak hartu moralnego i które łatwo ulegają pokusom.

Oto wszędzie wokół siebie spotykają się one z nierównością społeczną. Widzą milionerów, którzy posiadają dobra materialne w nadmiarze, widzą wystawy sklepowe dużych magazynów pełne wszelkiego rodzaju przedmiotów luksusowych. Wszystko to jest jednak tylko do „oglądania”. Na wszystkich terenach panoszy się ostra konkurencja, każdy dąży do tego, ażeby zdobyć dla siebie jak najwięcej korzyści, odpychając i doprowadzając do ruiny jednostki słabsze i mniej sprytne. Jednym słowem istnieje niezdrowa gorączka życia i użycia, która poszczególne jednostki skłania do czynów ryzykownych, do zdobywania upragnionych rzeczy per fas et nefas. Otóż to jest właśnie owa śliska droga, która prędzej czy później wiedzie daną jednostkę do przestępstwa R

W ten sposób zarysowuje się przed nami dalsza jeszcze z kolei teoria przestępczości, teoria marksistowska. Dopatrując się podstawowego źródła przestępstwa i zbrodni w wadliwym ustroju ekonomiczno-społecznym, twierdzi ona, iż dopiero ustrój socjalistyczny, w którym nędza, nierówność i krzywda społeczna zostaną usunięte i w którym każda jednostka będzie miała możność dotarcia do źródeł kultury należycie upowszechnionej, gdzie kształcenie się i praca będą dostępne każdej jednostce, będąc zarazem jej obowiązkiem, zniknie przestępstwo jako społeczna plaga związana nieodłącznie z kapitalistycznym ustrojem. Rzecz jasna, że zmiana ta nie dokona się automatycznie wraz ze zmianą podstaw ustrojowych. Konieczna tu przebudowa psychiki człowieka, przebudowa świadomości szerokich mas, zmiana postaw, opinii, dążeń, ideałów itd. – to proces jeszcze bardziej skomplikowany i długotrwały niż proces tworzenia nowych stosunków produkcji i opartych na nich nowych stosunków między ludźmi. Nasza dzisiejsza polska rzeczywistość wskazuje, jak wiele świadomego wysiłku i planowego działania wymaga stworzenie właściwych warunków dla wychowania nowego człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.