Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

PSYCHOLOGIA EGZYSTENCJALNA CZ. II

Z naszego punktu widzenia największe znaczenie ma nar filozofa Martina Heideggera (1889-1976). Barrett uznaje Jaspersa (1883-1969) za twórców filozofii egzystencjalnej X’ filozofii Heideggera odwołują się psychologowie i psycł rozumienia człowieka rozpatrywać będziemy w tym r ontologii Heideggera (ontologia jest gałęzią filozofii zajmującą się egzystencją) jest rozumieniem egzystencji jednostki jako bycia -w- świecie.. nie egzystuje jako ja czy podmiot wchodzący w relację ze światem zewnt jednostka nie jest także rzeczą lub przedmiotem ani też ciałem wchodzącym .acje z innymi przedmiotami, które tworzą świat. Egzystencja ludzka polega na bytowaniu -w- świecie, a świat zawdzięcza swą egzystencję Bytowi, który go odsłania. Byt i świat są jednym. Barrett określa ontologię Heideggera jako teorię pola Bytu. Heideggerow- ska filozofia egzystencji przedstawiona jest w jego książce (Sein und Zeit, 1927 Istnienie i czas), która uważana jest za jedno z najbardziej znaczących, a także za jedno z najtrudniejszych dzieł współczesnej filozofii.

Heidegger był również fenomenologiem, a fenomenologia odegrała znaczącą rolę w historii psychologii. Heidegger był uczniem Edmunda Husserla (1859-1938), twórcy współczesnej fenomenologii, a Husserl z kolei był uczniem Carla Stumpfa, jednego z czołowych przedstawicieli „nowej” psychologii eksperymentalnej, która narodziła się w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku. Kohler i Koffka, którzy wraz z Wertheimerem stworzyli psychologię postaci, byli również uczniami Stumpfa i stosowali fenomenologię jako metodę analizy zjawisk psychologicznych. Przytaczamy te fakty historyczne, aby pokazać, iż psychologia, fenomenologia i egzystencjalizm miały wspólną genealogię.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.