Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Próbki zdarzeń i skale ocen

W opisywanych dotychczas rodzajach obserwacji jej rozpoczęcie nie było uzależnione od tego, co działo się z obserwowanym dzieckiem. Ten rodzaj, który obecnie chcemy opisać, cechuje się tym, że rozpoczęcie, jak również zakończenie obserwacji dyktuje niejako dziecko swym zachowaniem się. Obserwator zjawia się w miejscu, gdzie są dzieci, czeka, aż pojawi się zdarzenie będące przedmiotem jego zainteresowania i wówczas je opisuje. Zdarzeniem takim może być: strach dziecka, zazdrość, nieposłuszeństwo itp.”

Technika opisu jest analogiczna, jak w przypadku próbek fotograficznych bądź czasowych. Charakterystycznym momentem badań w ten sposób prowadzonych jest to, że uwzględniamy w toku obserwacji nie tylko zachowanie się dziecka, lecz również sytuację, w której zachowanie to występowało: interesuje nąs. właśnie zachowanie się jako funkcja sytuacji.

Ten rodzaj obserwacji nadaje się specjalnie do badania zjawisk, które pojawiają się rzadko. Jest on szczególnie ekonomiczny, gdy obserwatorami są osoby stale przebywające z dziećmi: rodzice, opiekunowie, nauczyciele.

Przy stosowaniu próbek czasowych dziecko jest obserwowane tylko w ustalonym z góry odcinku czasu – niezależnie od tego, jak w tym czasie przedstawia się jego zachowanie. Jako przykład badań prowadzonych metodą próbek zdarzeń mogą służyć: R. M. Inselberg The causation and manifestations of emotional behavior in Filipino

Omówiliśmy już poprzednio notowanie wyników obserwacji w postaci oznaczeń na skali ocen przy stosowaniu krótkich próbek czasowych. W obecnie omawianej metodzie obserwator obcuje z dzieckiem przez czas dłuższy i dopiero potem, po wielu dniach czy też nawet miesiącach, dokonuje oceny dziecka, posługując się odpowiednią skalą.

Wychowawcy proszeni bywają niekiedy o dokonywanie parokrotnie takiej oceny dziecka w dłuższych odstępach czasu, celem stwierdzenia ewentualnych zmian zachodzących w dziecku. Ten rodzaj obserwacji stosowany bywa jako metoda badania cech osobowości32.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.