Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Priopriacyjna autonomia funkcjonalna

Przede wszystkim sugeruje on, że „wymaga tego struktura osobowości {self-structure)”. Na przykład: Młody człowiek zamierza zostać lekarzem, światowcem, politykiem czy pustelnikiem. Żadna z tych ambicji nie jest wrodzona. Są to zainteresowania nabyte. Twierdzimy, że istnieją one obecnie nie z powodu odległych w czasie wzmocnień. Istnieją, ponieważ stopniowo ukształtowany obraz samego siebie wymaga takiego specyficznego ogniska motywacyjnego (motivational focus) (1961, s. 252).

Następnie wysuwa pytanie, czy w celu wyjaśnienia priopriacyjnej autonomii funkcjonalnej należy odwołać się do pojęcia „ja”, i odpowiada przecząco, ponieważ implikuje ono, że jakiś „człowieczek wewnątrz danej osoby” kształtuje jej motywy. Allport wypowiada się zdecydowanie przeciw wyjaśnieniom w kategoriach odrębnego ja, ponieważ za bardzo przypomina to pojęcie „duszy”, kierującej losami danej osoby.

Co jest więc odpowiedzialne za motywy priopriacyjne i za ich zorganizowanie w zwartą i spójną strukturę? Allport odpowiada, iż to sama istota natury ludzkiej jest taka, że motywy w ciągu życia zmieniają się, rozwijają i jednoczą. Czytelnik może rozpoznać w tej odpowiedzi echo archetypu jedności (unity archetype) Junga.

Fakt, że proprium jest zjawiskiem rozwojowym, wywodzącym się ze stanów pierwotnych oraz przeszłych doświadczeń, w gruncie rzeczy zdaje się implikować – na przekór autonomii funkcjonalnej – bezpośredni związek z przeszłością. Ponieważ te formy zachowania, które staną się autonomiczne, są zdeterminowane przez organizację osobowości uzależnioną w dużej mierze od przeszłości organizmu, przeto wydaje się, że przeszłość zachowuje nadal podstawową rolę. Ostatecznie jednak najważniejsze wydaje się pytanie, czy dojrzałe motywacje osoby dorosłej zachowują funkcjonalną więź ze swymi zaczątkami w niemowlęctwie lub w wyposażeniu biologicznym. Niezależnie od wszelkich wątpliwości dotyczących statusu pojęcia autonomii funkcjonalnej, jest oczywiste, iż Allport stwierdza w sposób zdecydowany, że w odniesieniu do większości motywów osób dorosłych nie istnieje już żaden funkcjonalny związek między danym motywem a jego „historycznymi korzeniami”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.