Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Praca Skinnera

Pierwsze swe stanowisko akademickie Skinner objął na Uniwersytecie Minnesota, gdzie przeniósł się w 1936 roku. Dziewięć następnych lat, które spędził w Minnesocie, było bardzo twórczych i zapewniło Skinnerowi pozycję jednego z najwybitniejszych współczesnych psychologów eksperymentalnych. W tym okresie intensywnej aktywności naukowej znalazł on jeszcze czas, by rozpocząć pisanie powieści Waiden two (1948), która przedstawia ewolucję eksperymentalnego społeczeństwa opartego na zasadach psychologicznych. Po krótkim pobycie na Uniwersytecie Indiana powrócił do Harvardu, gdzie pozostał na stałe. W ciągu tych lat Skinner dostąpił wielu zaszczytów, między innymi otrzymał specjalną nagrodę naukową (Distinguished Scientific Award) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, został członkiem Narodowej Akademii Nauk oraz pełnił funkcję wykładowcy w katedrze Williama

Jamesa na Uniwersytecie Harvarda. Jest on jednym z zaledwie trzech reprezentantów nauk behawioralnych, którzy zostali odznaczeni Prezydenckim Medalem Nauki (Présidents Medal of Science).

Najważniejszą publikacją Skinnera jest niewątpliwie jego pierwsza książka, The behavior of organisms (1938 – Zachowanie organizmów), która po wielu latach od chwili wydania nadal pozostaje poważnym źródłem oddziaływań intelektualnych. Tom zatytułowany Science andhuman behavior (1953 – Nauka a zachowanie ludzkie) stanowi wprowadzenie do teorii Skinnera i ilustruje jej zastosowanie do szerokiego zakresu problemów praktycznych. Szczegółowa analiza języka w kategoriach pojęć Skinnera zawarta jest w jego książce Verbal behavior (1957- Zachowanie słowne), a jeden z pierwszych przykładów nauczania programowego przedstawili Holland i Skinner (1961). Najważniejsze artykuły Skinnera opublikowane przed 1961 rokiem zawarte są w zbiorze zatytułowanym Cumulative record (1961 – Zapis kumulacyjny). Interesujący opis rozwoju intelektualnego tego uczonego można znaleźć w jego autobiografii (Skinner, 1967), a szczegółowy opis jego sposobu podejścia do procesu uczenia się w środowisku szkolnym w książce The technology of teaching (1968 – Technika nauczania). Praca Contingencies of reinforcement (1969 – Prawidłowości wzmacniania) przedstawia w zrewidowanym ujęciu poglądy naukowe Skinnera wraz z ich odniesieniem do szerokiego zakresu problemów społecznych. W swej zapewne najbardziej kontrowersyjnej książce Beyondfreedom anddignity (1971: wyd. poi. Poza wolnością i godnością, 1978) Skinner usiłuje wykazać, że pojęcia wolności i godności są przeszkodą w udoskonalaniu nowoczesnego społeczeństwa. Jedna z późniejszych książek Skinnera About behaviorism (1974 – O behawioryzmie) przedstawia jego poglądy na tę gałąź psychologii, która tak mocno związana jest z jego nazwiskiem. Particulars of my life (1976 – Opis mojego życia) to pierwsza połowa dwutomowej autobiografii Skinnera. Ostatnio pracował nad drugim jej tomem, a także nad inną książką.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.