Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

POZIOM LĘKU JAWNEGO

Drugim wnioskiem wynikającym z analizy badań jest fakt, że im wyższy jest wynik początkowy poziomu lęku jawnego, tym pod wpływem oddziaływań terapii Musica Medica spada on bardziej gwałtownie, dużymi skokami i dopiero potem stabilizuje się na jednym poziomie, a im niższy jest ten wynik, tym spada on bardziej stopniowo. Jeśli chodzi o wyniki wysokie, to bardzo dobrym przykładem jest Wojtek, u którego różnice między wynikami wyglądały następująco: 56:-22: 6. W przypadku Alicji, która też miała dość wysoki wynik, różnice przedstawiały się tak: -1: 12: 2. U Karoliny, u której poziom lęku jawnego był najniższy, różnice między wynikami też nie były zbyt duże: 3:-l: 3. Na podstawie tych wyników można również przypuszczać, iż systematyczne poddawanie w dalszym ciągu osób badanych oddziaływaniom aparatury Musica Medica mogłoby wpłynąć na dalsze obniżanie się u nich poziomu lęku jawnego.

Ostatnim, bardziej ogólnym wnioskiem wynikającym z powyższych badań jest fakt, iż pewne utwory muzyczne mogą wywierać określony, podobny u wszystkich badanych, wpływ na przejawiany przez nich poziom lęku jawnego.

Podsumowując pracę, chciałabym dodać, iż – moim zdaniem – badania powinny trwać dłużej, ponieważ wówczas można byłoby wyciągnąć z ich wyników więcej logicznych wniosków. Poza tym, pamiętając, że żyjemy w czasach trudnych, w okresie gwałtownych przemian społeczno-kulturowych, kryzysów wartości i tożsamości, powinniśmy coraz częściej wykorzystywać muzykę właśnie jako środek leczniczy. Muzykę, która – jak wiadomo – angażuje człowieka jako całość psychofizyczną: jego ciało, uczucia, umysł, a także – sferę duchowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.