Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

POPĘDY I TYRANIA NIEŚWIADOMOŚCI CZ. II

W zależności od ich genezy psychoanalitycy z reguły wyróżniają dwie klasy popędów. Do pierwszej z nich zalicza się popędy pierwotne, które są siłami wrodzonymi. Klasa ta nie jest zbyt liczna: należą do niej takie popędy, jak dążenie do zdobycia pokarmu, pragnienie utrzymania optymalnej temperatury ciała, popęd seksualny, unikanie bólu, a także potrzeba odbierania bodźców i kontaktu ze światem. Zaspokojenie ich jest niezbędne do utrzymania życia.

Znacznie bardziej przeludniona jest klasa popędów wtórnych, które powstają w wyniku socjalizacji. Żadna z prób ich klasyfikacji nie zyskała powszechnego poklasku. W każdym razie ważną rolę odgrywają tu potrzeby bezpieczeństwa, a więc unikanie zagrożeń i sytuacji wrogich, poszukiwanie oparcia w drugiej osobie. Za bezpieczeństwo osobiste człowiek – zdaniem psychoanalityków – płaci często najwyższą cenę, jaką jest całkowita zależność od innych, utrata autonomii i swobody działania. Psychoanalitycy przywiązują ponadto dużą wagę do potrzeb społecznych, które są zaspokajane w kontaktach międzyludzkich: poszukiwanie przyjaźni i miłości, pragnienie przynależności do grupy, potrzeba afiliacji i opiekowania się – to nieliczne przykłady tego rodzaju sił wewnętrznych. Wreszcie, człowiek posiada pewne potrzeby osobiste związane z własnym „ja”. Chce poznawać świat i osiągać powodzenie, dąży do zaspokojenia potrzeby prestiżu i uznania: wielką wartość posiada dla niego poczucie tożsamości i integracji osobowości. Przykłady te dają ogólne wyobrażenie o popędach nabytych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.