Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Pomysłowe eksperymenty Piageta

Pomysłowe eksperymenty Piageta doprowadziły do ustalenia zarysu następstwa genetycznego wymienionych kategorii’ wyobrażeń. Okazało się, że wyobrażenia stanów rzeczy (obrazy reprodukcyjne) wyprzedzają genetycznie czynności operacyjne, które prawdopodobnie towarzyszą antycypacji wyobrażeniowej danego układu przestrzennego/ niewątpliwy jest zaś udział operacji w dokonywaniu przekształceń. Dziecko w wieku przedszkolnym, które zdaniem Piageta znajduje się na poziomie przed- operacyjnym, potrafi więc przypomnieć sobie i odtworzyć spostrzeżone figury i ruchy, nie umie natomiast antycypować ich przemieszczania w przestrzeni, nie potrafi wyobrazić sobie ani wyniku transformacji, ani jej stadiów.

Jeżeli na przykład polecamy dzieciom narysować, gdzie znajduje się kwadrat przesunięty w określonym kierunku po górnej krawędzi drugiego, nieruchomego kwadratu (pokazujemy kierunek gestem), popełniają one wiele błędów: zniekształcają figurę, odrywają jeden kwadrat od podstawy drugiego, zestawiają je obok siebie itp. Liczba poprawnych antycypacji graficznych wzrasta jednak z wiekiem i wynosi u dzieci w wieku 4:0 – 27,8°/o, 5:0 – 34,0%, 6:0 -53,0%, 7:0 – 77,5%. Podobnie dzieje się z antycypacją ruchu obrotowego pręta. Wyniki tego eksperymentu podajemy w tabeli 27.

Błędy pierwszego rodzaju polegały na tym, że drogi wrysowane w kwadrat były równoległe do krańcowych pozycji pręta, lub też – jak należy – skośne, lecz ich końce wpisane w kwadrat (rys. 39a – d). Błędy drugiego rodzaju to wytyczanie jakichkolwiek dróg, krzywych lub toru po przekątnej (rys. 39e – li).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.