Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

POLITYKA

LUDNOŚCIOWA

OGRANICZANIE PRZYROSTU NATURALNEGO I ROZWÓJ EKONOMICZNY

Jedną z głównych strategii stosowanych w przypadku szybko wzrastającej ludności jest ograniczanie liczby przyrostu. Najważniejszą częścią tego rodzaju polityki są programy „planowania rodziny”. Obejmują one różne rodzaje działalności – od informowania społeczeństwa o naturze ludzkiej rozrodczości i seksualności do rozprowadzania środków antykoncepcyjnych. Programy te są często sprzeczne z głęboko zakorzenionym przekonaniem, że dzieci to inwestycja na przyszłość, rodzaj zabezpieczenia na starość, oraz z wierzeniami religijnymi i ignorancją w zakresie wiedzy o ludzkiej rozrodczości. Systematyczne i uporządkowane zachowania, jakich wymaga stosowanie środków antykoncepcyjnych, nie są powszechne w krajach rozwijających się, co stwarza wiele problemów dla programów planowania rodziny.

Niektóre społeczeństwa rezygnują z tego typu programów edukacyjnych i wprowadzają różne formy przymusu. W Indiach, na przykład, w 1970 r. rząd opracował program przymusowej sterylizacji. W ostatnich latach podobny program kontroli urodzeń przyjęły Chiny, stosując sankcje karne wobec tych rodzin, które mają więcej niż jedno dziecko. Rodziny takie stają się obiektem żartów społeczności lokalnej. Rodzice są karani grzywną i mogą stracić pracę oraz część świadczeń socjalnych. Kobiety w ciąży z kolejnym dzieckiem zmusza się do aborcji.

Inną metodą ograniczenia przyrostu ludności są strategie zmierzające do poprawy warunków ekonomicznych. Lepsze warunki materialne zwiększają możliwość obniżenia wskaźnika umieralności i w ten sposób eliminują konieczność posiadania dużej liczby dzieci jako warunku utrzymania rodziny. Ponadto, istnieją przekonywające dowody, iż wzrost ekonomiczny prowadzi do upowszechnienia w społeczeństwie modelu małej rodziny. W społeczeństwach przemysłowych dzieci nie uważa się za rodzaj inwestycji ekonomicznej, jak w społeczeństwach rolniczych. Rozwój ekonomiczny jest więc korzystny nie tylko dla gospodarki danego społeczeństwa, ale ma on także pozytywny wpływ na ograniczenie przyrostu ludności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.