Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Podzielność uwagi i kwestie z nią związane – dalszy opis

Wpływ pozytywnej i negatywnej oceny na czas reakcji ruchowej na bodziec uboczny u badanych z silnym i słabym układem nerwowym układ nerwowy reakcji w pierwszym okresie badania w sytuacji nie podlegającej ocenie, O2 – czas drugim okresie badania w sytuacji nie podlegającej ocenie, Di – czas reakcji okresie badania przy ocenie pozytywnej, P – prawdopodobieństwo błędu. RSG – reakcji ruchowej w końcu i na początku badania. etapie badania skrócił się czas’reakcji pod wpływem oceny negatywnej u 5 badanych (tj. 25%).

Istotnie różne tendencje między silnymi i słabymi ujawniają się w dynamice wpływu oceny negatywnej na czas !reakcji. Dynamika ta uwidocznia się, kiedy porównamy zmiany czasu reakcji na pierwszym i drugim etapie badania przy stosowaniu oceny negatywnej.

Pod wpływem oceny negatywnej średnie czasu reakcji wydłużają się w porównaniu z sytuacją nie podlegającą ocenie. Przy czym u silnych wydłużają się one bardziej w drugim etapie badania, natomiast u jednostek słabych w pierwszym etapie. Ta sama tendencja ujawnia się również w wynikach indywidualnych. Pod wpływem oceny negatywnej hamowanie zwiększyło się w drugim etapie badania u 10 jednostek silnych, tj. u 50% badanych. U jednego badanego zmniejszyło się hamowanie. Wśród słabych badanych nie ma ani jedne) osoby, u której zwiększyłoby się hamowanie w drugim etapie badania pod wpływem oceny negatywnej. W grupie tej jest 6 osób (54%), u których hamowanie zmniejszyło się pod wpływem oceny negatywnej w drugim etapie badań w porównaniu z pierwszym.

W ten sposób u wielu jednostek silnych (30%) zwiększa się pod wpływem trzech pierwszych ocen negatywnych pobudzenie i dopiero po ośmiu ocenach negatywnych nasila się hamowanie.

U jednostek słabych stwierdza się tendencję przeciwstawną. W miarę sumowania się ocen negatywnych u żadnej z nich nie powiększa się hamowanie, a u większości (54%) odwrotnie, hamowanie zmniejsza się. Inaczej mówiąc, u wielu silnych osób badanych hamujący wpływ ocen negatywnych rozwija się w czasie eksperymentu wolniej aniżeli u słabych: ale jednocześnie ten wpływ hamulcowy okazuje się u nich z reguły bardziej trwały niż u słabych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.