Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Podobieństwo przejawów zewnętrznych a odrębność struktury

Wymieniono dotąd niektóre reakcje i cechy przypominające objawy psychopatologiczne i wskazano na podobieństwa, jakie mogą zachodzić między stanem fizjologicznym a patologią. Była też mowa o różnicach, które kryją się pod zewnętrznym podobieństwem. Niedostateczne ich uwzględnienie łatwo prowadzi do zacierania granicy między zdrowiem a chorobą i do dopatrywania się patologii u człowieka zdrowego. W stosunku do niektórych zachowań trudno o pomyłkę i zewnętrzne podobieństwo nie mo- że zwieść obserwatora. Zmienny nastrój małego dziecka, które śmiejąc się i bawiąc wesoło po chwili płacze, by z kolei, jeszcze z mokrymi oczami, uśmiechać się do swojego misia, jest zachowaniem prawidłowym, jeżeli nie przekracza pewnych granic. Zarazem jednak zmienność nastroju (labilitas afectiva), też polegająca na jego wahaniu, gdy człowiek łatwo wpada w nastrój wesoły, ale i łatwo rozrzewnia się, może być objawem patologicznym, świadczącym o organicznym uszkodzeniu mózgu. Tak więc chwiejność emocjonalna jest wyrazem zachowania normalnego, ale bywa i objawem chorobowym. W tym i w podobnych przypadkach trudno jednak o pomyłkę: obserwatorowi różnica narzuca się sama. Widzi on bowiem nie tylko chwiejność emocjonalną, ale i inne zachowania współwystępujące, a przede wszystkim tego, u którego one występują.

Czasem jednak odróżnienie reakcji fizjologicznej od objaw-u chorobowego wymaga pewnej wnikliwości i znajomości symptomatologii. Na przykład, pobieżna obserwacja może nie wystarczyć do odróżnienia przedłużającej się apatii u człowieka zdrowego od psychotycznego stępienia uczuciowego (obtusio affec- twa). Człowiek zdrowy, którego spotkał zawód, niepowodzenia w pracy lub szereg drobnych, powtarzających się przykrości, traci nieraz pogodę ducha, energię, zainteresowania jego przygasają, jest nieswój i może czuć się lepiej sam niż w ludzkim gwarze. Stępienie uczuciowe uzewnętrznia się nieco podobnie, a w początkowym okresie choroby bywa ledwo uchwytne. Mimo to jednak św iadczy o poważnych zmianach zachodzących w stanie psychicznym człowieka. Różnica więc między opisaną reakcją fizjologiczną a spowodowaną chorobą powolną utratą zainteresowań i więzi uczuciowej z bliskimi’ jest wręcz zasadnicza, jeżeli uwzględnić strukturę porównywanych zmian, ich przyczyny i przebieg, a nie tylko wycinkowo dostrzeżone zachowanie człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.