Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Możliwośći egzystencji

Jeszcze jedną rzeczą, której jednostka nie może uniknąć, jest strach - strach przed Nicością lub przed tym, co Barret określa jako „przerażającą i zupełną niepewność ludzkiej egzystencji” (1962, s.…

Eksperymenty z nauczaniem

Eksperymenty z nauczaniem w niższych klasach szkół radzieckich dowiodły na przykład, że dziecko może opanować nowe treści programu szkolnego nie w ciągu 4, lecz 3 lat, i to z lepszymi wskaźnikami…

System Abhidhammy

Jeśli na przykład ktoś jest w trakcie namiętnego miłosnego aktu, gdy pożądanie wydaje się wszechogarniające, to - według Abhidhammy - gdyby zdołał prześledzić bliżej każdy kolejny stan psychiczny,…

Przeprowadzanie badań za pomocą próbek czasowych

Innym sposobem notowania jest rejestracja graficzna. Można np. za pomocą punktów, oznaczyć poszczególne dzieci na przygotowanym z góry arkuszu i w czasie obserwacji łączyć liniami punkty oznaczające…

POPĘDY I TYRANIA NIEŚWIADOMOŚCI CZ. II

W zależności od ich genezy psychoanalitycy z reguły wyróżniają dwie klasy popędów. Do pierwszej z nich zalicza się popędy pierwotne, które są siłami wrodzonymi. Klasa ta nie jest zbyt liczna: należą…

POGLĄDY SKINNERA CZ. II

W swoich pracach najwięcej miejsca poświęcił Skinner badaniu zależności między wykonywaną reakcją a sposobem, w jaki stosowano wzmocnienie dodatnie. Wzmocnienie można stosować po każdej prawidłowej…

Oparte na kryterium testy inteligencji

W ćwiczeniach do rozdziału 11. nakłaniałem do zastanowienia się, jak wyglądałby test inteligencji oparty na piagetowskich stadiach rozwoju intelektualnego. Prosiłem też o rozważenie potencjalnej…

Warunkowanie wyższego rzędu

Właściwością niezmiernie ważną bodźca warunkowego jest to, że w pewnych przypadkach może on zastąpić bodziec bezwarunkowy. Jeśli bowiem po bodźcu obojętnym dla osobnika eksponuje się wielokrotnie…

BADANIA PODŁUŻNE CZ. II

Badania podłużne - to również najskuteczniejsza droga do sprawdzania słuszności przewidywania dalszych rezultat ó w na podstawie wcześniejszego stanu lub określonych warunków. Czy reakcja dziecka na…