Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Oparte na kryterium testy inteligencji

W ćwiczeniach do rozdziału 11. nakłaniałem do zastanowienia się, jak wyglądałby test inteligencji oparty na piagetowskich stadiach rozwoju intelektualnego. Prosiłem też o rozważenie potencjalnej…

Warunkowanie wyższego rzędu

Właściwością niezmiernie ważną bodźca warunkowego jest to, że w pewnych przypadkach może on zastąpić bodziec bezwarunkowy. Jeśli bowiem po bodźcu obojętnym dla osobnika eksponuje się wielokrotnie…

BADANIA PODŁUŻNE CZ. II

Badania podłużne - to również najskuteczniejsza droga do sprawdzania słuszności przewidywania dalszych rezultat ó w na podstawie wcześniejszego stanu lub określonych warunków. Czy reakcja dziecka na…

ABRAHAM MASLOW CZ. II

Przyczyną tego niedocenienia koncepcji Angyala może być to, iż autor ten nie oparł swych teoretycznych dociekań na solidnej podstawie obserwacji klinicznych i badań eksperymentalnych. Aczkolwiek…

ROZWÓJ UWAGI, WYOBRAŹNI I PAMIĘCI W PRZEDSZKOLU

Uwaga dzieci w wieku przedszkolnym nie jest ani zbyt trwała, ani też przerzutna i podzielna. Dziecko zmienia często przedmioty zainteresowania, odrywa się od jednej czynności lub zabawy, aby przejść…

SYSTEM WYMIERZANIA SPRAWIEDLIWOŚCI

W społeczeństwie istnieje wiele elementów odgrywających rolę w wykrywaniu przestępstw i przeciwdziałaniu przestępczości. Razem tworzą one system wymierzania sprawiedliwości.

Rozwój pamięci w młodszym wieku szkolnym

Analiza wskaźników ilościowych potwierdziła już uprzednio ustalony fakt, iż z wiekiem szybkość zapamiętywania wzrasta. Jednocześnie wyjaśniono, iż nierówne jest tempo zmian związanych z wiekiem:…

RODZAJE TŁUMU. TŁUM A INNE ZGRUPOWANIA LUDZKIE

Poruszymy teraz krótko zagadnienie rodzajów tłumu. Według niektórych badaczy istnieje właściwie tylko jeden rodzaj tłumu, tłum agresywny. Inne tłumy są raczej zjawiskiem nietypowym, wyjątkowym.…

TERAPIA WIBRACYJNO-AKUSTYCZNA A LĘK CZ. II

Przedmiotem zainteresowań autora pracy był wpływ muzykoterapii Musica Medica na poziom lęku u chłopców lekko upośledzonych umysłowo. Głównym celem badań było udowodnienie słuszności hipotezy, że…