Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Rodzice i nauczyciele na stosowanie kary

Są jednak rodzice i nauczyciele, których dzieci nie unikają. Wielu z nich wydaje się nie martwić tym, co często trapi innych: „Jeśli je ukarzę, nie będą mnie lubić”. Z grubsza można to tłumaczyć…

Swoistość zdolności matematycznych

Powstaje pytanie, w jakiej mierze wyodrębnione przez nas składniki są zdolnościami swoiście matematycznymi. Być może, są to zdolności ogólne, swoiste jest natomiast jedynie matematyczne…

„WYMAZYWANIE” STARYCH NAGRAŃ CZ. II

Trudno o kogoś takiego, zresztą samemu też niełatwo się zdecydować, bo od maleńkości konsekwentnie uczono nas powstrzymywania się od płaczu. Kiedy się uderzyłeś albo spotkała Cię inna przykrość,…

TEORIE MAKROPOZIOMOWE CZ. II

Krytycy ujęcia strukturalistyczno-funkcjonalistycznego wykazują pewne logiczne i pragmatyczne braki tej teorii. Podkreślają, że niektóre z jej podstawowych elementów są zbudowane na podstawie…

STATYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI

Statystyczne zbieranie informacji o przestępstwach okazało się bardzo przydatne w charakteryzowaniu przestępców. Umożliwiło również kryminologom badanie rodzajów i częstotliwości aktów przestępczych…

Energia psychiczna

Energia, która odpowiada za funkcjonowanie osobowości, określana jest mianem energii psychicznej (Jung, 1948b). Jest ona przejawem energii życiowej, to znaczy energii organizmu jako systemu…

Rozwój mowy dzieci a oddziaływanie szkoły

Rozwój mowy ustnej i pisanej dzieci w wieku lat 7-11, opanowywanie przez nie gramatycznej struktury języka, powiększanie zasobu słownikowego i wzrost złożoności mowy w sensie opanowywania coraz…

Rozwój zdolności

Rozwój zdolności, jak i w ogóle każdy rozwój, nie przebiega prostoliniowo: jego siłą napędową jest walka przeciwieństw, dlatego na poszczególnych etapach rozwoju w pełni możliwe są sprzeczności…

Twardowski i zwalczanie relatywizmu

Twardowski odkrywa jeszcze jeden poza wymienionymi sposób, w jaki relatywista usiłuje udowodnić istnienie tzw. prawd względnych: mianowicie na drodze dedukcji tezy relatywistycznej z przekonania…