Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

STATYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI

Statystyczne zbieranie informacji o przestępstwach okazało się bardzo przydatne w charakteryzowaniu przestępców. Umożliwiło również kryminologom badanie rodzajów i częstotliwości aktów przestępczych…

Energia psychiczna

Energia, która odpowiada za funkcjonowanie osobowości, określana jest mianem energii psychicznej (Jung, 1948b). Jest ona przejawem energii życiowej, to znaczy energii organizmu jako systemu…

Rozwój mowy dzieci a oddziaływanie szkoły

Rozwój mowy ustnej i pisanej dzieci w wieku lat 7-11, opanowywanie przez nie gramatycznej struktury języka, powiększanie zasobu słownikowego i wzrost złożoności mowy w sensie opanowywania coraz…

Rozwój zdolności

Rozwój zdolności, jak i w ogóle każdy rozwój, nie przebiega prostoliniowo: jego siłą napędową jest walka przeciwieństw, dlatego na poszczególnych etapach rozwoju w pełni możliwe są sprzeczności…

Twardowski i zwalczanie relatywizmu

Twardowski odkrywa jeszcze jeden poza wymienionymi sposób, w jaki relatywista usiłuje udowodnić istnienie tzw. prawd względnych: mianowicie na drodze dedukcji tezy relatywistycznej z przekonania…

Możliwośći egzystencji

Jeszcze jedną rzeczą, której jednostka nie może uniknąć, jest strach - strach przed Nicością lub przed tym, co Barret określa jako „przerażającą i zupełną niepewność ludzkiej egzystencji” (1962, s.…

Eksperymenty z nauczaniem

Eksperymenty z nauczaniem w niższych klasach szkół radzieckich dowiodły na przykład, że dziecko może opanować nowe treści programu szkolnego nie w ciągu 4, lecz 3 lat, i to z lepszymi wskaźnikami…

System Abhidhammy

Jeśli na przykład ktoś jest w trakcie namiętnego miłosnego aktu, gdy pożądanie wydaje się wszechogarniające, to - według Abhidhammy - gdyby zdołał prześledzić bliżej każdy kolejny stan psychiczny,…