Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Koncepcja wolnej szkoły Kozola

Kozol, podobnie jak Dewey, uznaje szerszą definicję wolności niż ci, którzy pozwalają nauczycielom na „nierobienie niczego” czy na interpretowanie swej nauczycielskiej roli w duchu stwierdzenia „nie…

Ojciec i poczucie bezradności

W przypadku badanej rodziny można stwierdzić, że poziom niepokoju i lęków związanych z obawą o przyszłość, o stan zdrowia dziecka chorego jest skrajnie wysoki. Szczególnie dotyczy to matki. Choroba…

GRUPA SPOŁECZNA CZ. II

Te czy inne względy, w które na tym miejscu nie możemy wchodzić, mogą mieć ten skutek, iż owa scharakteryzowana powyżej ciaśniejsza więź rozluźnia się albo nie jest jeszcze nawiązana. Mówimy jednak i…

Kompleks kastracyjny

Początkowo Murray (1938) sądził, że kompleks uretralny ma raczej niewielkie znaczenie. Wskazywał on wówczas, że kompleks ten obejmuje moczenie nocne, moczenie dzienne oraz erotyzm związany z cewką…

Definicja prawdy i fałszu

Definicja prawdy i fałszu, która głosi, że „prawdziwy jest sąd twierdzący, który uznaje istnienie przedmiotu istniejącego, przeczący, gdy zaprzecza istnieniu przedmiotu nieistniejącego, lecz jedynie…

EFEKTY POWTÓRZEŃ PRZY UCZENIU SIĘ

Praktyka życia codziennego wskazuje, że powtórzenia mają dla procesu uczenia się znaczenie pozytywne. Rzadko zdarza się, abyśmy przyswoili sobie trwale jakieś obszerniejsze treści, jeśli zetknęliśmy…

Rodzice i nauczyciele na stosowanie kary

Są jednak rodzice i nauczyciele, których dzieci nie unikają. Wielu z nich wydaje się nie martwić tym, co często trapi innych: „Jeśli je ukarzę, nie będą mnie lubić”. Z grubsza można to tłumaczyć…

Swoistość zdolności matematycznych

Powstaje pytanie, w jakiej mierze wyodrębnione przez nas składniki są zdolnościami swoiście matematycznymi. Być może, są to zdolności ogólne, swoiste jest natomiast jedynie matematyczne…

„WYMAZYWANIE” STARYCH NAGRAŃ CZ. II

Trudno o kogoś takiego, zresztą samemu też niełatwo się zdecydować, bo od maleńkości konsekwentnie uczono nas powstrzymywania się od płaczu. Kiedy się uderzyłeś albo spotkała Cię inna przykrość,…

TEORIE MAKROPOZIOMOWE CZ. II

Krytycy ujęcia strukturalistyczno-funkcjonalistycznego wykazują pewne logiczne i pragmatyczne braki tej teorii. Podkreślają, że niektóre z jej podstawowych elementów są zbudowane na podstawie…