Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Stadium wieku młodocianego

Stadium określane jako wiek młodociany obejmuje większość lat, w których dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej. Jest to okres przeznaczony na uspołecznienie, nabywanie doświadczeń z zakresu…

Zagadnienie „wyboru zdolności” – dalszy opis

Ostatnie zagadnienie, które należy w związku z tym poruszyć, to problem uzdolnienia ogólnego i specjalnego. Powstaje pytanie, czy uzasadnione jest samo pojęcie „uzdolnienie ogólne”? Nie raz bowiem…

EMOCJONALNY WYTRYCH

Muzyka jest kondensacją rytmów ludzkiego organizmu, wyrażanych przez człowieka zachowaniem, ruchami, głosem i emocjami obecnymi w jego działaniu. Emocje są źródłem tworzenia muzyki: towarzyszą one, a…

UTRZYMYWANIE SYSTEMU STRATYFIKACJI

Systemy stratyfikacji utrzymują się. Indyjski system kastowy przetrwał panowanie brytyjskie i istnieje nadal mimo oficjalnego zniesienia po uzyskaniu przez Indie niepodległości. System klasowy…

Koncepcja wolnej szkoły Kozola

Kozol, podobnie jak Dewey, uznaje szerszą definicję wolności niż ci, którzy pozwalają nauczycielom na „nierobienie niczego” czy na interpretowanie swej nauczycielskiej roli w duchu stwierdzenia „nie…

Ojciec i poczucie bezradności

W przypadku badanej rodziny można stwierdzić, że poziom niepokoju i lęków związanych z obawą o przyszłość, o stan zdrowia dziecka chorego jest skrajnie wysoki. Szczególnie dotyczy to matki. Choroba…

GRUPA SPOŁECZNA CZ. II

Te czy inne względy, w które na tym miejscu nie możemy wchodzić, mogą mieć ten skutek, iż owa scharakteryzowana powyżej ciaśniejsza więź rozluźnia się albo nie jest jeszcze nawiązana. Mówimy jednak i…

Kompleks kastracyjny

Początkowo Murray (1938) sądził, że kompleks uretralny ma raczej niewielkie znaczenie. Wskazywał on wówczas, że kompleks ten obejmuje moczenie nocne, moczenie dzienne oraz erotyzm związany z cewką…

Definicja prawdy i fałszu

Definicja prawdy i fałszu, która głosi, że „prawdziwy jest sąd twierdzący, który uznaje istnienie przedmiotu istniejącego, przeczący, gdy zaprzecza istnieniu przedmiotu nieistniejącego, lecz jedynie…

EFEKTY POWTÓRZEŃ PRZY UCZENIU SIĘ

Praktyka życia codziennego wskazuje, że powtórzenia mają dla procesu uczenia się znaczenie pozytywne. Rzadko zdarza się, abyśmy przyswoili sobie trwale jakieś obszerniejsze treści, jeśli zetknęliśmy…