Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

DOLLARDA I MILLERA TEORIA WZMOCNIENIA CZ. II

Między Johnem Dollardem i Nealem Millerem pod pewnymi względami występują uderzające różnice, pod innymi zaś ich doświadczenia życiowe cechuje duże podobieństwo. Różnią się oni tym, że Miller wysunął…

ROZWÓJ UCZUĆ I KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH U DZIECKA

Fizjologowie wyższych czynności nerwowych, przede wszystkim zaś Pawłów i przedstawiciele jego szkoły, wiążą sferę życia emocjo- nalno-popędowego z działalnością ośrodków podkorowych, natomiast…

Psychologia na temat przestępstwa – ciąg dalszy

Słusznie zwrócono uwagę, iż ustrój klasowy skłania do wejścia na drogę przestępczą także wiele i takich jednostek, których warunki materialne nie są zupełnie złe, które nie są pogrążone w nędzy i…

Skinner i modyfikacja ludzkiego zachowania

Weźmy bardzo prosty przykład warunkowania sprawczego. Możemy nauczyć dziecko prosić często o cukierek, jeśli będziemy dawać mu cukierka za każdym razem, gdy prosi o niego. W ten sposób wzmacniamy…

Teoria zabawy

Połączeniem wielu elementów przedstawionych powyżej koncepcji jest teoria funkcji zastępczej, rozwinięta przez Edwarda Claparede’a (1936). „Funkcja zabawy- stwierdza autor - polega na daniu…