Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Teza B. M. Tiepłowa

Jeśli chodzi o prace badawcze B. M. Tiepłowa i A. A. Smirnowa, to pierwszy z nich znany jest z badań nad rozwojem zdolności, różnicami indywidualnymi i typami wyższej czynności nerwowej człowieka150,…

M. Susułowska i obserwacja dzieci

Kontynuacją koncepcji Sokołowa są poglądy tych psychologów, którzy sądzą, że dla zjawiska uwagi bardziej istotna jest rozbieżność lub niezgodność oczekiwań z realnym zdarzeniem niż nowość lub…

Typy i właściwości

Do charakterystyki naukowej różnic indywidualnych możliwe są dwa podejścia: 1) można wyjść od charakterystyki ilościowej określonych właściwości (wzrost, waga, amplituda oddechu itd.: wrażliwość…

Priopriacyjna autonomia funkcjonalna

Przede wszystkim sugeruje on, że „wymaga tego struktura osobowości {self-structure)". Na przykład: Młody człowiek zamierza zostać lekarzem, światowcem, politykiem czy pustelnikiem. Żadna z tych…