Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Oparte na kryterium testy inteligencji

W ćwiczeniach do rozdziału 11. nakłaniałem do zastanowienia się, jak wyglądałby test inteligencji oparty na piagetowskich stadiach rozwoju intelektualnego. Prosiłem też o rozważenie potencjalnej wartości takiego testu dla nauczycieli. Teraz, kiedy wiemy już nieco więcej o pomiarze i ocenie, powróćmy do tej kwestii.

Przystępując do konstrukcji testu inteligencji opartego na normie, trzeba przede wszystkim dobrać odpowiednie pytania. Procedurę tę rozpoczyna się najczęściej od ustalenia, jakie ogólne dziedziny kompetencji mają się mieścić w pojęciu inteligencji. Może tu chodzić np. o łatwość operowania słowami, o zdolność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, o rozumienie stosunków przestrzennych. Następnie spisuje się pytania testowe i sprawdza je na próbkach osób pochodzących z populacji, która ma być w przyszłości badana danym testem. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi niektóre pytania modyfikuje się, inne usuwa, jeszcze inne dodaje, tak by w efekcie spełniały one statystyczne kryterium dyskryminacji osób na różnych poziomach wieku. Zazwyczaj twórcy testu czują się usatysfakcjonowani w chwili, gdy kształt rozkładu wyników stanie się zbliżony do krzywej normalnej. Po ustaleniu trafności i rzetelności i po opracowaniu procedury stosowania testu, obliczania wyników oraz ich standardowej interpretacji jest on gotowy do użytku. Jego funkcja polega na wyselekcjonowaniu osób posiadających nadmiar lub niedostatek mierzonych właściwości i określeniu, za pomocą metod statystycznych, wielkości tego nadmiaru lub niedostatku w stosunku do hipotetycznego przeciętnego osobnika.

Ten typ informacji oceniających jest przydatny do prognozowania. Znając wynik uzyskany przez daną jednostkę w opartym na normie teście inteligencji, możemy oszacować jej przyszłe postępy korzystając z tablic oczekiwań (wiemy bowiem jak inni, uzyskawszy podobne wyniki, radzili sobie później z określonymi przedmiotami, programami i rozmaitymi sytuacjami uczenia się). Zatem wiedza, do jakiej dochodzimy dzięki danym oceniającym, ułatwia nam formułowanie sądów i podejmowanie decyzji dotyczących przypuszczalnych postępów naszych uczniów przy różnych późniejszych okazjach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.