Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Ogólne omówienie dla nauczyciela

Program ten jest skonstruowany w taki sposób, aby każdy z Twoich uczniów lepiej zrozumiał pojęcia matematyczne, z jakimi zapozna się w klasie siódmej, i aby lepiej poznał swoje własne zdolności. Jest on zaprojektowany zgodnie z metodą uczenia się opanowywania i umożliwia posuwanie się naprzód w indywidualnym tempie, przy pomocy podręcznika, nauczyciela, miejscowej społeczności i kolegów z klasy.

Każda jednostka programowa zaczyna się od sformułowania długoterminowych celów ogólnych, które każdy uczeń stara się osiągnąć. Następnie podaje się konkretne, krótkoterminowe cele szczegółowe, ze wskazaniem określonych partii podręcznika, które pomogą w pomyślnym zrealizowaniu poszczególnych celów.

Każdy uczeń powinien sam ocenić swoją pracę (Ty nie będziesz miał czasu). Gdy uczeń wykona już wszystkie prace przewidziane w danej jednostce programowej, powinien posłużyć się skalą zamieszczoną pod danym celem szczegółowym do oceniania samego siebie. Jest to ważne, bowiem skłoni ucznia do przeanalizowania tego, co zrobił.

Gdy uczeń ukończy daną jednostkę programową, nauczyciel powinien skontrolować jego pracę. Może to łatwo wykonać, polecając uczniowi wyjaśnić 3 lub 4 spośród wprowadzonych pojęć, w czasie gdy sam sprawdza jego zeszyt.

Dla każdej jednostki programowej przewidziany -jest sprawdzian typu kształtującego. Zadowalający poziom opanowania materiału to 80% poprawnych rozwiązań. Sprawdzian musi być oceniany w obecności ucznia. Jest to jedna z najlepszych dostępnych możliwości indywidualnego nauczania. Jeśli jakiś uczeń ma mniej niż 80% poprawnych rozwiązań, wyznaczam mu pracę, która moim zdaniem pomoże mu nauczyć się tego, czego najwidoczniej nie nauczył się dotychczas. Uczeń taki otrzymuje następnie do rozwiązania sprawdzian poprawkowy zawierający podobne zadania jak ł te, których nie udało mu się rozwiązać w pierwszym sprawdzianie. (Ja biorę poprzedni sprawdzian i zmieniam część zadań.)

Gdy uczeń wykaże, że opanował materiał, przechodzi do następnej jednostki programowej. Niektórzy z Twoich uczniów mogą mieć trudności z podjęciem decyzji, kiedy już są gotowi do pisania sprawdzianów kształtujących. Będziesz musiał ustanowić dla nich pewne limity czasowe. Dla większości uczniów wystarczającą motywację zapewnia wisząca na ścianie tabela postępów – nie pokazuje się na niej żadnych stopni, tylko postępy – będą chcieli utrzymać się na dotychczasowym poziomie, lub nawet poprawić swój wynik.

Zapisuję czas, jaki każdy z uczniów poświęcił każdej jednostce programowej, oraz wyniki jego sprawdzianów (po „poprawkach”,Jeśli je pisał). Programy i sprawdziany każdego ucznia przechowuję w oddzielnej kopercie i pod koniec roku przekazuję nauczycielowi, który będzie go uczył matematyki w ósmej klasie. Jedno słowo ostrzeżenia: przygotuj się na niespodziankę! Twoje dzieciaki naprawdę będą uczyć się arytmetyki, i to z przyjemnością!

Obecnie jesteśmy już przygotowani do tego, by zacząć się zapoznawać z ogólnymi i szczegółowymi warunkami, niezbędnymi do występowania uczenia się. Pomoże to nam odpowiedzieć na następujące pytania: „W jaki sposób powinienem podejść do nauczania, żeby moi uczniowie nauczyli się tego, czego chcę, aby się nauczyli?” „Co powinienem zrobić, aby pomóc im nauczyć się niezbędnych łańcuchów ruchowych i słownych, dokonywać właściwych rozróżnień, nauczyć się pojęć konkretnych i abstrakcyjnych, reguł i reguł nadrzędnych?” W rozdziałach 5. i 6. skierujemy naszą uwagę na zagadnienia związane ze stworzeniem właściwych warunków do uczenia się, przy czym, jako układem odniesienia, będziemy się posługiwać sześcioma typami uczenia się Gagne’a.

Gdy już poźnamy ogólne i szczegółowe warunki poszczególnych typów uczenia się, będziemy się starali zorientować, w jaki sposób różne procedury dydaktyczne można z pożytkiem włączyć do metody uczenia się opanowywania: dzięki temu, kiedy istotnie uda się nam przyciągnąć uwagę naszych uczniów, będą się oni uczyć efektywnie – nie spotka ich niepowodzenie.

Powinieneś teraz wrócić do celów ogólnych i szczegółowych dotyczących tego rozdziału i sprawdzić, w jakiej mierze potrafiłeś je zrealizować. Zwróć uwagę zwłaszcza na szczegółowy cel emocjonalny na poziomie 142 organizowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.