Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

OBECNY STATUS I OCENA SULLIVANA

Cztery teorie zaprezentowane w tym rozdziale mają ze sobą wiele wspólnego, ponieważ wszystkie kładą nacisk na wpływ, jaki zmienne społeczne mają na kształtowanie osobowości. Wszystkie te teorie, w ten czy inny sposób, stanowią reakcję na stanowisko Freuda podkreślające rolę popędów: jednakże każdy z przedstawionych tu teoretyków przyznaje, iż zawdzięcza wiele inspirującym ideom Freuda. Wszyscy oparli się na Freudzie i dołożyli swe własne cegiełki do jego imponującej budowli. Wyposażyli osobowość w wymiary społeczne, równie ważne (jeśli nie ważniejsze) jak wymiary biologiczne, uwzględnione przez Freuda i Junga. Ponadto teorie te pomogły psychologii znaleźć miejsce wśród nauk społecznych.

Chociaż teorie te dotyczą tej samej sfery zagadnień, każda z nich kładzie nacisk na nieco inne wiązki zmiennych społecznych. Erich Fromm najwięcej uwagi poświęca opisywaniu sposobu, w jaki struktura danego społeczeństwa i działające w nim siły kształtują jego członków, tak że ich charakter społeczny jest dostosowany do powszechnych wartości i potrzeb tego społeczeństwa. Karen Horney, aczkolwiek uznaje wpływ kontekstu społecznego, w którym dana osoba żyje, koncentruje się bardziej na tych intymnych czynnikach kształtujących osobowość, które działają w środowisku rodzinnym. Pod tym względem teoria stosunków interpersonalnych Sul- livana przypomina bardziej poglądy Horney niż Fromma. Według Sullivana najważniejsze znaczenie mają stosunki międzyludzkie w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i wieku dorastania, a najbardziej wymownie i przekonywająco opisuje on więź między „osobą matkującą” a niemowlęciem. Adler natomiast analizuje całe społeczeństwo, wypatrując czynników istotnych dla osobowości i znajdując je wszędzie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.