Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY CZ. II

Niedorozwojowi umysłowemu towarzyszą często pewne objawy cielesne, jak np. nieproporcjonalna budowa ciała, nięforemna czaszka, specyficzne rysy lub tępy wyraz twarzy, nieprawidłowe uzębienie itp. Niektóre objawy występują w charakterystycznych zespołach i znamienne są dla poszczególnych postaci niedorozwoju. Istnieją takie objawy (np, bardzo mały rozmiar czaszki), które zawsze świadczą o niedorozwoju. Są jednak i takie (np. podniebienie gotyckie), które często towarzyszą, oligofrenii, niekiedy jednak występują także u osobników rozwijających się prawidłowo pod względem umysłowym.

Cechą wszystkich osób niedorozwiniętych umysłowo jest wyraźne obniżenie poziomu inteligencji i zaburzenie zdolności uczenia się (Budohoska, Włodarski, 1972). Ze względu na poziom inteligencji tradycyjnie wyróżnia się trzy stopnie niedorozwoju: 1) ograniczenie umysłowe, czyli debilizm (debilitas), 2) głuptactwo, czyli imbecylizm (imbecillitas) i 3) idio tyzm (idiotia). Według ustaleń przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia, te trzy stopnie niedorozwoju zostały przyporządkowane czterem: 1) lekkiemu upośledzeniu umysłowemu, 2) umiarkowanemu upośledzeniu umysłowemu, 3) znacznemu upośledzeniu umysłowemu i 4) głębokiemu upośledzeniu umysłowemu. Ustalenia te obowiązują od 1968 r. Poza nazwami i nieznaczną zmianą w granicy niedorozwoju (obniżenie ilorazu inteligencji o 2 odchylenia standardowe, przy średniej 100 i odchyleniu standardowym 16) istotna różnica polega na wyodrębnieniu w imbecylizmie dwu stopni: umiarkowanego i znacznego upośledzenia umysłowego (Ciarkę, Ciarkę, 1971). Stosunek wzajemny tych podziałów, z uwzględnieniem ilorazów inteligencji, obrazuje tabela 58.

Ponieważ w obrębie każdego z wyróżnionych stopni występują lżejsze i głębsze upośledzenia, nowo przyjęte nazwy nie wydają się trafne i autorzy nie operują nimi konsekwentnie. Z tych względów będziemy posługiwali się terminologią tradycyjną, przyporządkowując ją nowym nazwom.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.