Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Możliwośći egzystencji

Jeszcze jedną rzeczą, której jednostka nie może uniknąć, jest strach – strach przed Nicością lub przed tym, co Barret określa jako „przerażającą i zupełną niepewność ludzkiej egzystencji” (1962, s. 65). Nicość jest obecnością nie-Bytu w Bycie (Heidegger). Jest zawsze obecna, przerażająca, niesamowita i przyzywająca. Wpaść w Nicość to utracić własny byt, stać sią niczym. Absolutną Nicością jest śmierć, lecz istnieją również mniej radykalne sposoby, za pomocą których nie-Byt może wtargnąć w Byt, na przykład wyobcowanie i izolacja od świata. Stopień, w jakim nie spełnione są możliwości egzystencji, jest stopniem, w jakim nie-Byt opanowuje Byt.

Kwestie dynamiki są często poruszane w pracach egzystencjalistów, mimo że egzystencjalizm je programowo odrzuca. Na przykład kiedy ludzie są głodni, ich sposób bycia-w-świecie jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy są pobudzeni seksualnie.

Ciało jest przecież częścią Eigenwelt i jego wymagania nie mogą być ignorowane. Innymi słowy: do możliwości egzystencji należą zarówno stany i uwarunkowania cielesne, jak i ograniczające lub potęgujące możliwości świata. Jednakże stany cielesne nie są nigdy ujmowane w kategoriach popędów, ponieważ oznaczałoby to, iż przyjmuje się istnienie czegoś jeszcze poza byciem-w-świecie, a takie założenie jest sprzeczne z egzystencjalizmem. Jak widzieliśmy, takie stany, jak głód, zmęczenie, seks Boss określa jako nastroje. Jednakże nastroje nie mają własności dynamicznych w sensie powodowania zachowań. Określają one natomiast u jednostki w danej chwili skalę i nastrojenie otwartości-na świat. Nastroje odpowiadają za to, jakie znaczenie i motywacje zostaną odkryte wśród spotkanych rzeczy. Na przykład nastrój głodu rozświetla świat pożywienia i możliwość działania w tym odsłoniętym na pożywienie świecie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.