Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

MODYFIKACJA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI – MUSICA MEDICA

Badano osiem osób (cztery dziewczynki i czterech chłopców) – uczniów VI klasy szkoły podstawowej w czasie 132 seansów. Dzieci te stwarzały problemy wychowawcze, wykazywały wysoki poziom agresji i nieprzystosowania. Do badań poziomu agresji zastosowano polską wersję kwestionariusza „Nastroje i humory” A.H. Bussa i A. Durkee w autoryzowanym przekładzie M. Choynowskiego, M. Kossewskiego, Z. Ostrikańskiej i D. Wójcik. Dodatkowo badano dzieci Testem Niedokończonych Zdań Rottera (RISB – Rotter Incomplete Sentences Blanc) – Wersja dla Dzieci. Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica:

– W grupie poddanej terapii wystąpiło zmniejszenie nieprzystosowania, które w grupie kontrolnej wręcz wzrosło.

– Natężenie ataku zmniejszyło się.

– Obniżyła się agresja pośrednia i irytacja.

– Zmniejszyło się natężenie negatywizmu.

– Obniżył się poziom podejrzliwości.

– Zmalał poziom agresji słownej.

– Zmniejszyło się poczucie winy.

Różnice zmian zachodzących u dziewcząt i chłopców wskazują, że średnia obniżenia agresji w obu przypadkach jest podobna. Ostatnio bardzo niepokojącym zjawiskiem stała się eskalacja zachowań agresywnych. Coraz częściej również na szkolnym korytarzu można usłyszeć przeklinających uczniów. Nierzadko te wulgarne słowa są skierowane pod adresem innych osób. Słyszymy je także w domach, na ulicy, niemal wszędzie. Powszechne stały się również artykuły prasowe, a także różne programy w innych środków masowego przekazu donoszące o rozbojach, gwałtach, brutalnej przemocy, chuligaństwie, znieczuleniu na cudzą krzywdę i cierpienie, a także – zabójstwach.

Agresja stała się zjawiskiem powszechnym, ponadkulturowym, obejmującym swym zasięgiem niemal wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Również można śmiało mówić o znacznym wzroście w ostatnim czasie liczby zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. Do rozwiązania nawet najdrobniejszych sporów, sprzeczek czy kłótni wybierają – ich zdaniem – najłatwiejszy i najskuteczniejszy sposób, jakim jest agresja. Metoda ta, gdy raz okaże się skuteczna, jest wykorzystywana w innych sytuacjach, znacznie poważniejszych i powodujących negatywne, często nieodwracalne, konsekwencje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.