Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Młodzieżowe bandy

Ze stanowiska psychologii ważną jest rzeczą nie tylko stwierdzenie roli i znaczenia grup.rówieśniczych w okresie dorastania, ale także dotarcie do źródeł tego zjawiska i odkrycie mechanizmów jego działania.

W grupach nieformalnych, podobnie jak w klasie szkolnej (o Czym już mówiliśmy) bardzo ważną sprawą dla dorastających jest akceptacja. Psychologowie zgodnie podkreślają, że aprobatą towarzyszy jest jedną z najważniejszych potrzeb dorastającej młodzieży. Prawidłowy rozwój społeczny jednostki zależy w dużej mierze od stopnia akceptacji jednostki przez grupę, od jej popularności wśród rówieśników. Dezaprobata w stosunku do jednostki lub całkowite jej odtrącenie ze strony grupy pociągają za sobą objawy nieprzystosowania społecznego, które, może nawet doprowadzić do całkowitego wykolejenia.

Ponieważ przyjęcie lub odtrącenie jednostki w nieformalnych grupach młodzieżowych jest często rzeczą przypadku, ogromna rola w tym względzie przypada organizacjom młodzieżowym, kierowanym przez dorosłych: powinny one ogarniać jak największą liczbę młodzieży i pozwolić wykazać się jednostkom, które z takich cży innych względów nie potrafią tego uczynić samodzielnie, skazując się w ten sposób na izolację.

Obszerny wykaz literatury z tego zakresu znaleźć można w wymienionej książce A. Pawełczyńskiej, a także u Cz. Czapówa (Młodzież a przestępstwo. Warszawa 1962) oraz u L. Mościckiej (Przestępczość nieletnich. Wrocław 1970, Ossolineum). – Por. także: E. Janiszewska-Talago Mała bibliografia przestępczości nieletnich 1945 – 1966 Warszawa 1968, Wyd. Prawnicze.

Zdaniem P. BI os a (Ausubel, 1954, s. 353), wzrost znaczenia grupy rówieśniczej w rozwoju dorastających pozostaje w stosunku proporcjonalr nyra do Zmniejszania się autorytetu dorosłych. W miarę jak dorastający stają się bardziej oporni wobec rad i wskazówek dorosłych i obojętni?na ich aprobatę i dezaprobatę, opinia rówieśników wzrasta na silę i znaczeniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.