Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Metoda desensibilizacji

W 70 do 90 procent przypadków można za jej pomocą wyeliminować reakcje lękowe czy agresywne. Rezultaty te są zachęcające. W jednym z eksperymentów badano studentów, którzy odczuwali lęk i niepokój przed publicznym zabieraniem głosu. Bali się oni dyskutować: silny lęk uniemożliwiał im wygłaszanie przemówień. Studentów podzielono na cztery grupy. W pierwszej z nich zastosowano klasyczną metodę desensibilizacji: zestawiając sytuacje lękotwórcze z bodźcami neutralizującymi (relaksacja) próbowano zredukować lęk związany z zabieraniem głosu. W grupie drugiej poddawano studentów krótkotrwałej psychoterapii: przeprowadzał ją wybitny terapeuta. Niezwykle interesująca była grupa trzecia, w której stosowano placebo: jednocześnie mylnie poinformowano studentów, że otrzymali środek uspokajający. W każdej z tych grup eksperyment trwał sześć tygodni. W grupie czwartej – kontrolnej – nie stosowano żadnych oddziaływań. Poziom lęku w grupach mierzono za pomocą aparatury fizjologicznej, zachowań zewnętrznych oraz wypowiedzi introspekcyjnych. Zgodnie z oczekiwaniami najlepsze wyniki dała metoda desensibilizacji. Nie tylko obniżyła ona poziom reakcji emocjonalnych w sytuacjach społecznych, lecz ponadto okazało się, że te korzystne zmiany są trwałe. Ciekawe, że rezultaty osiągnięte za pomocą psychoterapii były równie nikłe jak wyniki grupy, w której stosowano placebo. Również w wielu innych sytuacjach desen- sibilizacja daje dość dobre wyniki. Ma ona jednak pewne wady. Przede wszystkim jest to metoda dość czasochłonna i kosztowna, wystarczy stwierdzić, że kuracja desensibilizacyjna obejmuje często 20-30 posiedzeń. Zmniejsza to w pewnym stopniu jej społeczną użyteczność.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.