Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

M. B. Bobrowa i jej praca

Do niedawna uzyskano fakty eksperymentalne potwierdzające tę prawidłowość jedynie na człowieku: próg wrażliwości określono na podstawie odpowiedzi słownej. Być może, dało to niektórym plemicznie nastawionym autorom powód do krytyki tej hipotezy, nie bacząc na kolejno uzyskane fakty. Tym bardziej istotne wydają się niektóre dane uzyskane przez różnych eksperymentatorów na zwierzętach (psach), potwierdzające wprost prawidłowość stwierdzoną na ludziach.

I tak M. B. Bobrowa (1960) porównując właściwości reobazy i chronaksji aparatu mięśniowego psów z ich właściwościami typologicznymi, określonymi na podstawie „małego standardu”,, stwierdziła bardzo ścisłą, bezpośrednią zależność między reobazą motoryczną (nawiasem mówiąc, bardzo dokładnie zmierzoną) a maksymalną dawką kofeiny, którą zwierzę było zdolne wytrzymać. Innymi słowy, stwierdzono dodatnią korelacją między elektrycznym progiem pobudzenia tkanki mięśniowej a siłą układu nerwowego określoną „klasyczną” metodą – wpływem kofeiny na czynność odruchową. Brakiem tej pracy jest przeprowadzenie badań na małej liczbie (czterech) zwierząt i stąd pewne prawdopodobieństwo wyciągnięcia przypadkowych wniosków.

Braku tego pozbawiona jest inna praca, przeprowadzona na 15 psach i dająca w ten sposób w pełni udowodniony materiał (Nieumywaka-Kapustnik i Płaksin, 1964). Jej autorzy przeprowadzili dokładne badania wskaźników pobudliwości elektrycznej aparatu nerwowo-mięśniowego w powiązaniu z typologicznymi właściwościami układu nerwowego, w szczególności z jego siłą. Siłę układu nerwowego określano na podstawie próby kofeino- wej, głodówki dobowej i bodźców nadzwyczaj silnych. W wyniku tych badań autorzy wydzielili 5 psów ze słabym i 10 psów z silnym typem układu nerwowego. U wszystkich zwierząt mierzono reobazę prostownika palców, a u części psów również reobazę innych mięśni.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.